Året som gått 2018

Förbundsdirektören summerar året och blickar framåt.

Porträttbild Hans-Göran Elo
Nu börjar 2018 närma sig sitt slut och vi summerar ett spännande år. Intresset för civilsamhället och dess organisationer fortsätter att öka. En forskningsstudie vi släppte under året visar att anställda i civilsamhället trivs med sitt arbete som präglas av engagemang, delaktighet och meningsfullhet. Det som i andra sektorer brukar kallas CSR är en naturlig del av den ideella sektorn och en konkurrensfördel när det gäller att attrahera framtidens arbetskraft. Samtidigt finns det såklart utmaningar, utmaningar vi tar oss an bland annat genom samverkan i gemensamma arbetsgivarfrågor och genom att fortsätta ge professionellt arbetsgivarstöd med unik kunskap om den ideella sektorns förutsättningar och villkor.

Vi ser tillbaka på ett händelserikt år:

I april hölls Arbetsgivaralliansens stämma där sittande styrelse omvaldes och styrelsen utökades med en person. Styrelsen som nu består av elva personer sitter fram till nästkommande stämma 2020 och arbetar med den långsiktiga strategin för Arbetsgivaralliansen. Även nya branschkommittéer utsågs på stämman.

Under året har ett nytt avtal för Skola/Utbildning och Folkhögskola förhandlats fram. Avtalet gäller också de medlemmar i TRIA som omfattas av skolavtalet. Under hösten har vi haft informationsträffar om det nya avtalet på flera orter runt om i landet. 

Även i år var vi på plats under Almedalsveckan för att träffa medlemmar och bevaka aktiviteter inom arbetsmarknadsområdet. Vi ordnade också ett seminarium tillsammans med KFO och IDEA i samband med släppet av rapporten Anställd i det svenska civilsamhället. Det är glädjande att majoriteten av anställda i civilsamhället trivs med sina arbetsuppgifter och känner engagemang, delaktighet och meningsfullhet. Men studien pekar också på viktiga utmaningar, som att uppmärksamma och synliggöra denna grupp i civilsamhället. Och att arbeta med villkor, ekonomi och stödjande strukturer.

Ett initiativ under året för att rusta inför framtiden var konferensen vi ordnade i november. Vi samlade branschkommittéer och fackliga organisationer till en gemensam konferens om framtidens kollektivavtal. Syftet var att bidra till ökad förståelse och gemensamt diskutera viktiga frågor för framtiden. Det blev en väldigt lyckad dag med många intressanta diskussioner. Vi har mycket att vinna på att gemensamt hantera de utmaningar civilsamhället står inför.

Under året har vi också fortsatt att stärka vårt uppskattade samarbete med Trygghetsrådet TRS. Trygghetsrådet TRS är unikt bland de cirka femton trygghetsråden som finns i Sverige eftersom de arbetar både förebyggande med kompetensutveckling och med stöd till uppsagda på grund av arbetsbrist och ohälsa samt tidsbegränsat anställda.

Nu ser vi fram emot ett nytt år! Vi kommer fortsätta att ge er medlemmar professionell arbetsgivarkompetens baserat på vår kunskap om det civila samhället och vi kommer fortsätta arbeta för era frågor. Men innan dess vill jag passa på att önska er alla en riktigt:

God jul och Gott nytt år!

Hans-Göran Elo
Förbundsdirektör
Arbetsgivaralliansen