Styrelsen omvald av stämman den 26 april

Vid Arbetsgivaralliansens stämma den 26 april 2018 omvaldes sittande styrelse samt utökades med en person

Efter att valberedningen föreslagit att utöka antalet ledamöter från tio till elva personer beslutade stämman att välja om sittande styrelse samt utöka med en person.

De som valdes att, för en tid om två år, ingå i Arbetsgivaralliansens styrelse fram till nästkommande stämma 2020 är:

Torsten Friberg

Chatri Wihma

Sune Hellströmer

Anders Larsson

Daniel Unnerbäck

Sonja Blomberg

Irene Bratli Lundmark

Madeleine Hansson

Stefan Bergh

Lotta Säfström

Ilve Steiber

Karin Sjöholm

Även nya branschkommittéer är utsedda, ytterligare information vad branschkommittéernas uppgift är och vilka personer som ingår i vardera kommitté hittar du via denna länk >