Vi tycker

Arbetsgivaralliansen är en självklar remissinstans. Vi vill påverka och tillvarata våra medlemmars intressen.

I vänstermenyn kan ni ta del av en rad remisser och betänkanden Arbetsgivaralliansen tyckt till om.