Avtal klara för Utbildning och Folkbildning

Nya bransch- och löneavtal för Utbildning och Folkbildning har ingåtts med Kommunal. Avtalen är ettåriga och gäller för perioden 1 april 2016 till och med 31 mars 2017.

För Kommunals medlemmar gäller ett löneökningsutrymme på 530 kronor från och med 1 maj 2016 och utrymmet fördelas individuellt.

Ökningen motsvarar 2,2 procent beräknat på genomsnittlönen för gruppen framtagen genom lönestatistik för anställda inom Arbetsgivaralliansen. 2.2 procent är den ökning som kallas märket i Sverige för 2016. Lönerevisonen följer den modell som sedan tidigare finns i kollektivavtalet.

Härutöver har parterna kommit överens om att ersättning som utgår för arbete på obekväm arbetstid höjs med 2,2 procent.

Lägstlön för arbetstagare som fyllt 19 år ska uppgå till lägst 18 749 kronor efter den 1 maj 2016.

För arbetstagare med adekvat gymnasieutbildning och minst ett års sammanhängande anställning i yrket efter genomgången utbildning, ska heltidslönen vid samma tidpunkt vara lägst 20 787 kronor. 

Observera att förhandlingarna med Vision och Akademikerförbunden pågår ännu, avvakta därför lönerevision för dessa medlemmar.

Informationstillfällen under hösten

Parterna har enats om att tillsammans under hösten genomföra gemensamma informationstillfällen på ett flertal platser i Sverige.

Informationen syftar till att stödja arbetet med Samverkansavtalet och särskilt frågan om arbetstid på arbetsplatsen. Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4), står även på programmet.

Detaljerad information om tid, plats och anmälan kommer att meddelas under september månad.

För ytterligare information gällande avtalet, kontakta förhandlingsledare/ rådgivare för bransch Utbildning och Folkbildning, sonja.lagergren@arbetsgivaralliansen.se