Industriavtalet är klart

Parterna inom industrin kom den 31 mars överens om ett nytt ettårigt avtal.

Avtalet innebär lönehöjningar om 2,0 procent samt avsättningar till deltidpensionspremie med ytterligare 0,2 procent. Industriavtalet bildar norm, det så kallade märket, för kommande förhandlingar.

Industrins parter består av:
Arbetsgivarsidan: Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, Livsmedelsföretagen, IKEM, Skogsindustrierna.
Arbetstagarsidan: IF Metall, Livs, GS, Unionen och Sveriges ingenjörer.