Pågående förhandlingar för Utbildning och Folkbildning

För bransch Utbildning och Folkbildning gällande avtal Folkhögskola och Skola/Utbildning löpte dessa ut den 30 april 2016.

För bransch Utbildning och Folkbildning gällande avtal Folkhögskola och Skola/Utbildning löpte dessa ut den 30 april 2016. Förhandlingar pågår för Kommunals medlemmar, Vision och Akademikerförbunden. Ni bör således avvakta lönerevision tills dess att nya avtal har tecknats för denna grupp.
Vi återkommer så snart något är träffat med detaljerad information.
För gruppen lärare gäller lönerevision per den 1 maj 2016.
För avtalet gäller inga centralt fastställda nivåer istället en kontinuerlig pågående löneprocess.  Avtalet löper till den 30 april 2018. 
Avtal Högskola löper ut den 31 december 2016.