Pågående förhandlingar Ideella och Idéburna Organisationer

För bransch Ideella och Idéburna Organisationer löpte gällande avtal ut den 30 april 2016, men de allmänna villkoren löper tills nytt avtal tecknats.

Avtalsförhandlingarna fortsätter torsdag den 19 maj då parterna träffas på nytt. Det är Arbetsgivaralliansen på arbetsgivarsidan och motparterna är Unionen, Vision, Fastighetsanställdas förbund och Akademikerförbunden.

De löneavtal som förhandlas kommer det troligen ske förändringar i och vi återkommer med besked.

Vi vill redan nu dock flagga för att vi siktar på industrimärket och från arbetsgivarens sida vill vi få in några ändringar gällande anställningsformer som vi menar är positiva ömsesidigt. Där har de fackliga parterna på tjänstemannasidan en annan syn. Vi hoppas kunna närma oss vid nästa förhandlingstillfälle.

Vi återkommer med besked så snart ett avtal ingåtts för branschen.

Avvakta således lönerevision tills dess att ett  nytt avtal har tecknats!