Arbetsgivaralliansens medlemmar omfattas inte av HRF:s konfliktvarsel

Hotell- och restaurangfacket (HRF) har lagt ett varsel om konflikt mot 19 av Visitas medlemmar.

Med anledning detta så vill vi klargöra att ni som är medlemmar i Arbetsgivaralliansen och är bundna av det så kallade Gröna Riksavtalet (kollektivavtalet mellan Visita och HRF) inte omfattas av detta konfliktvarsel eller eventuella stridsåtgärder.