Avtalsförhandlingar Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Kollektivavtalsförhandlingarna för branschkommitté Trossamfund och Ekumeniska Organisationer pågår.

Avtalsförhandlingarna startade den 31 augusti. Nuvarande avtal löper ut den sista september och det nya avtalet kommer att gälla från den 1 oktober. Fackliga parter i kollektivavtalet är Vision, Akademikerförbunden och Kommunal.

Så snart ett nytt avtal är klart går vi ut med information.