Avtalsrörelsen är igång

Avtalen på Arbetsgivaralliansens område skiljer sig åt i löptider för respektive bransch. Här kan ni se vad som gäller för respektive avtal.

Nedan ser ni vad som gäller för respektive bransch och avtal:

Bransch Vård och Omsorg

Först ut i avtalsförhandlingarna är bransch Vård och Omsorg vars avtal löper ut den 31 mars 2017. Yrkanden har växlats med samtliga motparter och förhandlingstillfällen är inplanerade under mars och april månad.

Bransch Utbildning och Folkbildning 

För bransch Utbildning och Folkbildning gällande avtal Folkhögskola och Skola/Utbildning löper dessa ut den 30 april 2017. Förhandlingstillfällen är inbokade under mars månad. 

Avtalet för lärarna löper på till den 30 april 2018. 

Förhandlingar är klara gällande avtal Högskola.  

Bransch Upplevelse och Kultur 

För bransch Upplevelse och Kultur löper gällande avtal för tjänstemän med motparterna Unionen och Akademikerförbunden ut den 30 april 2017.

Under april månad växlas yrkanden med samtliga motparter. 

Förhandlingar med Fastighetsanställdas förbund avseende arbetare pågår.

Förhandlingar om nytt avtal för Liseberg AB pågår.

Bransch Ideella och Idéburna Organisationer

För bransch Ideella och Idéburna Organisationer löper nuvarande avtal ut den 30 april 2017. Under april månad växlas yrkanden med samtliga motparter. 

Bransch Trossamfund och Ekumeniska Organisationer 

För bransch Trossamfund och Ekumeniska Organisationer löper gällande avtal ut den 30 september 2017. Förhandlingar påbörjas efter sommaren.

Bransch Idrott 

Avtal Idrott löper ut den 31 oktober 2017 och avtalsförhandlingarna väntas starta efter sommaren.

Förhandlingar om ett nytt avtal för Elitfotboll Dam (EFD), påbörjas under våren, datum ej fastställda.

Avtal för SEF, SHL och HockeyAllsvenskan är sedan tidigare klara.  

OBS! För samtliga branscher ska ni således avvakta lönerevision tills dess att nya avtal har tecknats!