Industrins parter har träffat treårigt avtal

Det normerande avtalet innebär ett avtalsvärde om 6,5 procent på tre år.

Den 31 mars tecknade parterna, efter flera månaders förhandlingar, ett nytt avtal som löper till och med den 31 mars 2020. Det treåriga avtalet innebär ett avtalsvärde om 6,5 procent, där löneökningstakten är 6,0 procent, och 0,5 procent avsätts i så kallad deltidspension.

Löneökningarna har varit en besvärlig fråga under förhandlingarna. Avtalet innebär löneökningar om 2,0 procent varje år. I avtalet finns beräkningar på de yrkeskategorier som har ett löneläge under 24 000 kr, något som LO-facken yrkade.

Även deltidspensionen har varit en uppmärksammad fråga och innebär en avsättning om 0,2 procent för 2017 och 0,3 procent för 2019. Sista året är avtalet möjligt att säga upp.

Det är arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer inom den internationellt konkurrensutsatta exportindustrin som enligt den ordning som finns på arbetsmarknaden sätter det så kallade ”märket” (normen) för löneökningsnivån i Sverige.

Industrins parter består av:

Arbetsgivarsidan: Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, Livsmedelsföretagen, IKEM, Skogsindustrierna.

Arbetstagarsidan: IF-Metall, Livs, GS-facket, Unionen och Sveriges ingenjörer.

Arbetsgivaralliansens förhandlingar

Förhandlingarna inom Arbetsgivaralliansen område har startat, först ut är bransch Vård och Omsorg. Vi uppdaterar vad som sker i förhandlingarna, för Arbetsgivaralliansens samtliga avtal, via nyhetsbrev och på följande sida>>.