Information om kollektivavtal för bransch TRIA

Från den 1 november 2017 gäller det nya kollektivavtalet för alla medlemmar med verksamhet inom skola/utbildning samt vård/omsorg i bransch TRIA.

De fackförbund som gemensamt undertecknat avtalet är Medarbetareförbundet, Kommunal, Lärarnas samverkansråd och Vision. Vi har fått väldigt många frågor kring kollektivavtalen under de senaste dagarna och vill därför förtydliga:

  • Alla gamla lokala avtal fortsätter att gälla fram till 1 juli 2018. Det lokala avtalet kan behöva anpassas till det nya centralavtalet. Detta bör ske senast den 1 juli 2018. Efter detta datum gäller inte gamla lokalavtal. Vid omförhandling av gamla lokala avtal eller teckning av nytt lokalt avtal skall alla facken kallas. Som regel tecknas lokalt avtal för hela arbetsplatsen.
  • De verksamheter som önskar ha Prometheus som grundval ska fatta beslut om det i en lokal förhandling. Gamla fullmakter gäller tills vidare dock längst till den 1 juli 2018.
  • Hösten är en övergångsperiod och alla har möjlighet att titta på detaljer och i lugn och ro ställa om sig till det nya avtalet.
  • Om man inte inte vill bli överflyttad till det nya centrala avtalet nu den 1 november finns det möjlighet att genomföra en egen inrangeringsförhandling. (Gäller dock ej Kommunal).Man ska i så fall kalla samtliga fack till förhandling. Detta ska i så fall meddelas till Arbetsgivaralliansen 1 november 2017. Skickas med brev till Arbetsgivaralliansen/TRIA, undertecknat av firmatecknare. Mottagningsbekräftelse skickas ut till registrerad e-post. Om ni inte har genomfört inrangeringen den 1 juli 2018 blir ni överflyttade till det nya avtalet. Oavsett om ni genomför förhandlingen själva eller om ni ingår i den centrala inrangeringen så gäller gamla lokala avtal till den 1 juli 2018.
  • Medlemmar som inte tillhör ovan nämnda avtal, behöver just nu inte göra något. Det gamla avtalet gäller och Arbetsgivaralliansen kommer att kontakta dessa verksamheter inför val av framtida avtal.

Facken och Arbetsgivaralliansen kommer fortsätta träffas i ett avtalsråd och gemensamt och kontinuerligt diskutera frågor som uppstår i samband med avtalsbytet.

Frågor

Frågor om avtalet besvaras i första hand av Jonas Bergman via telefon 08-545 912 08, eller e-post till jonas.bergman@arbetsgivaralliansen.se.