Inrangering av centralt avtal

Det har tecknats ett nytt centralt avtal mellan Arbetsgivaralliansen, Medarbetareförbundet, Lärarförbunden, Kommunal och Vision för skolor och vård/omsorg den 1 januari 2017.

Eftersom många av våra medlemmar har ringt sista veckan vill vi förklara saken ytterligare:

Innehållet i det nya avtalet har diskuterats ingående under två års tid. Alla parter har haft goda förutsättningar att sätta sig in i alla detaljer och eventuella konsekvenser av avtalsbytet är i dag väl känt av alla. Det är således inte oklart vad som gäller. Inga negativa konsekvenser har framkommit.

Några specifika frågor som många undrar över:

  • Uppsägningstiden vid provanställning följer LAS i både vård/omsorg samt skola/utbildning. Dvs provanställning kan brytas eller avslutas vid anställningens slut utan föregående underrättelse. Annan uppsägningstid kan avtalas lokalt eller i anställningsavtalet.
  • Projektanställningar används inte i de nya avtalen utan ersätts med visstidsanställningar. Lokalt kan man dock fortfarande teckna avtal om projektanställning.
  • Möjlighet till visstidsanställning av ledningspersoner finns kvar.
  • Arbetstid för medarbetare på rullande schema ökar från 38h/v till 38,25h/v. Avsteg från detta kan avtalas lokalt.

Skillnaden mellan Central och lokal inrangering

Vid lokal inrangering så ska ni i verksamheten kalla alla facken till MBL-förhandling och komma överens. Att hantera en lokal inrangering kan bli påfrestande, delvis eftersom lokala ombud inte alltid är så kunniga och det har visat sig kunna uppstå en del konflikter lokalt.

Observera att med Kommunal har redan central inrangering skett och behöver alltså inte genomföras lokalt.

Ni kommer således gå vidare på det gamla avtalet tills inrangeringen är klar och det kan då vara svårt att få rådgivning i jouren.

Om central inrangering

Vid central inrangering så har de centrala parterna redan kommit överens om att innehållet i avtalet gäller och man har kommit överens om villkoren i avtalet. Som verksamhet behöver man inte göra något utan avtalet gäller from 1/11. Det är alltså en ren service som förenklar för er och som inte på något sätt minskar verksamheternas möjlighet till självbestämmande eller inflytande över lokalavtal.

Vad händer efter central inrangering?

Avtalet gäller hos er och ni kan fokusera på att se över ert lokala avtal. Ni kan omförhandla det lokala direkt eller jobba vidare på det fram till 1 juli 2018 då det upphör att gälla om det inte är omförhandlat.

Om lokal inrangering

Vad händer efter lokal inrangering?

När MBL-förhandlingen är slutförd, kan ni gå vidare och omförhandla ert lokala avtal på samma premisser som vid central förhandling. Dvs det uppgör att gälla 1 juli 2018.

Vad händer om vi inte inrangerar lokalt alternativt inte kommer överens med lokala fack om villkoren för lokal inrangering av centralavtalet?

Ert gamla avtal gäller fram till 1 juli 2018 då ni automatiskt flyttas över till det nya avtalet.

Om lokalt avtal

Lokalt avtal är ett avtal som tecknas mellan verksamheten och facken. Vi på Arbetsgivaralliansen är normalt sett inte inblandade i lokala avtal. Vi rekommenderar dock att alla skickar sina lokala avtal till Arbetsgivaralliansen för rådgivning före undertecknande. Det har kommit till vår kännedom att det förekommer lokala avtal som inte är förenliga med svensk lagstiftning alternativt EU-direktiv och detta innebär en stor risk för våra medlemmar.  

Observera

För den som skickat begäran om lokal inrangering och istället vill vara med i den centrala inrangeringen räcker det att en firmatecknare skickar ett mail och meddela att ni önskar återta begäran om lokal inrangering.

Mailet skickas till jonas.bergman@arbetsgivaralliansen.se