Nytt avtal tecknat för Liseberg AB

Arbetsgivaralliansen och Kommunal har enats om ett nytt avtal för Liseberg. Avtalet är treårigt och gäller för perioden 2017-01-01- 2019-12-31.

Parterna har träffat överenskommelse om löner och allmänna anställningsvillkor m.m. för perioden 1 januari 2017 till och med den 31 december 2019. Avtalet håller sig inom märket och omfattar samtliga Kommunalanställda vilka är cirka 1500 anställda. 

Höjning av utgående månadslöner för tillsvidareanställda 

                                       1 januari 2017           1 januari 2018         1 januari 2019
Procent                      2,20 %                          2,10 %                      2,20 %
Krontalshöjning       688 kr/mån                  671 kr/mån               718 kr/mån

Höjning av utgående löner för tidsbegränsat anställda

                                       1 januari 2017            1 januari 2018          1 januari 2019
Procent                         2,20 %                           2,10 %                      2,20 %
Krontalshöjning            2,64 kr/tim                     2,57 kr/tim                2,75 kr/tim  

Avtalet ersätts med lägsta löner från tidigare tarifflönesystem. Även befattningsdelarna har setts över.

Obtillägg vid riggning samt vid tjänstgöring 9:e och 10:e timmen utgår. Skrivning om tjänstemannatillägg utgår.

Tillsvidareanställd arbetstagare erhåller två (2) lediga dagar per kalenderår att i samråd med arbetsgivaren förlägga under det innevarande  kalenderåret.

Semesterrätt för vissa kortare anställningar berättigar inte till semesterledighet samt utgör 13 % av intjänad lön.

Förhandlingsprotokoll hittar du som inloggad nedan.  

Relaterad information

Nytt avtal för Liseberg AB - förhandlingsprotokoll