Nytt avtal tecknat med Kommunal för bransch Utbildning och Folkbildning

Arbetsgivaralliansen har träffat ett nytt avtal om löner och allmänna villkor med Kommunal gällande avtal Folkhögskola och Skola/Utbildning.

Avtalet gäller anställda inom Kommunals avtalsområden, och löper mellan den 1 maj 2017 och 30 april 2020.

Avtalet, som träffades den 24 maj, innebär inga förändringar i den allmänna villkorsdelen. Avtalet följer modellen med märket, som träffats för övriga arbetsmarkanden. Det innebär lönerevision med ett utrymme per medlem i Kommunal om:

  • 552 kronor 1 maj 2017,
  • 564 kronor 1 maj 2018,
  • 575 kronor 1 maj 2019.

För att ta del av lägst lön nivå två krävs numera att den anställde har för arbetsgivaren adekvat gymnasieutbildning, men inte ett års sammanhängande arbetslivserfarenhet.

Det är önskvärt att arbetsgivare erbjuder så hög sysselsättningsgrad som möjligt, beroende på verksamhetens behov.

Löneprocessen är den samma som tidigare, en process som inbegriper individuella lönesättande samtal och överläggning.

Som inloggad kan du ta del av förhandlingsprotokollet in sin helhet nedan.

För lärare

För lärare gäller det sedan tidigare tecknade avtalet, där ingen särskild summa är preciserad i avtalet för årets lönerevision.

Akademikerförbunden och Vision

För Akademikerförbunden och Vision är nytt avtal ännu inte träffat. Tider för möten är inbokade och förhandlingar pågår. Vi meddelar så snart det är träffat nytt avtal för gruppen. 

Frågor

Frågor om avtalet besvaras i första hand av förhandlingsledare/branschansvarig Christina Thunberg, kontaktuppgifter hittar du nedan.