Nytt avtal tecknat mellan HRF och Visita

Berör Arbetsgivaralliansens medlemmar som tillämpar Gröna Riksen.

Visita och HRF träffade den 19 april 2017 ett nytt kollektivavtal som gäller för en period om tre år, 2017-04-01 - 2020-03-31. Avtalets värde landade, det av industrin satta märket, på 6,5 procent.

Löneavtal

Avtalet innebär bland annat löneökningar med 1 650 kronor, fördelat på tre år. Detta ger 540 kronor per månad för en heltidsanställd första året, 550 kronor andra året och 560 kronor tredje året. Lönerna revideras den 1 april 2017, 2018 och 2019.

Minimilönerna höjs med 80 procent av angivna belopp. Lön för yrkesarbete och kvalificerat yrkesarbete med 6 års yrkesvana höjs med 100 procent.

Övriga ersättningar i avtalet höjs med 6,5 procent.

Säkerhetsarbetare inom fjällvärlden (pistörer och skidpatrullarbetare) ska placeras i lönegrupp 1, vilket innebär att yrkesgruppens utbildning värderas högre och ger högre lön.

Övrigt i avtalet

  • Visita och HRF har bland annat hittat gemensamma lösningar vad gäller så kallad hyvling som inte längre kan ske från en dag till en annan.
  • Nu får den anställde ökad trygghet genom en omställningstid vid omorganisation motsvarande uppsägningstiden i LAS.
  • Ny reglering av prövotid för visstidsanställningar.
  • En partsgemensam arbetsgrupp ska kartlägga hotellstädares arbetsbelastning. Syftet är att förbättra hotellstädares arbetsmiljö.

För ytterligare information, se förhandlingsprotokoll nedan.

Relaterad information