Om kollektivavtal

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation och fackförbund.

Kollektivavtalet är ett skriftligt avtal mellan en arbetsgivarorganisation-
/arbetsgivare och en arbetstagarorganisation och som reglerar löne- och anställningsvillkor samt pensioner och försäkringar för de som arbetar inom organisationen.

De flesta organsationer och företag i Sverige omfattas av och följer idag kollektivavtal. Tanken med ett kollektivavtal är att parterna, det vill säga arbetsgivare och fack, tillsammans kan komma överens om villkor som är anpassade för verksamheten. Bland annat kan man komma överens om arbetstidsregler och andra lagstadgade dispositiva bestämmelser så att de passar för just er verksamhet. 

Vad är speciellt för Arbetsgivaralliansens kollektivavtal?

Som medlem i Arbetsgivaralliansens omfattas ni av ett eller flera avtal, som är tecknade med berörda fackliga organisationer. Alla våra avtal är branschanpassade efter respektive bransch förutsättningar och behov och ger er bra grund att vara attraktiva arbetsgivare. Till exempel omfattas era anställda av trygga pensions- och försäkringsvillkor samt stöd vid omställning via Trygghetsrådet TRS som ni per automatik är anslutna till genom medlemskapet. Det betyder förstås att kollektivavtalet är ett riktigt bra argument när ni rekryterar personal. 

Hur går kollektivavtalsförhandlingar till?

En avtalsrörelse innebär att det är dags att förhandla om innehållet i kollektivavtalet. För Arbetsgivaralliansen är det respektive branschkommitté, vilken representeras av medlemmarna, som äger avtalen och prioriterar vad som ska föras fram i förhandlingarna.

Varje bransch har en avtalsansvarig som sitter vid förhandlingsbordet tillsammans med berörda fackliga organisationer. Vi är stolta över de mycket goda relationer vi har med våra motparter!

Vad är en konflikt?

Under den tid kollektivavtalet gäller råder fredsplikt, det vill säga ni kan räkna med att det inte blir några strejker så länge som kollektivavtalet gäller. Om den ena parten vill vidta stridsåtgärder för att få igenom sina önskemål måste avtalet först sägas upp. Giltighetstid och regler för uppsägning av avtalet framgår av giltighetsparagrafen längst bak i respektive avtal.