Tvåårigt avtal tecknat för högskolor inom Arbetsgivaralliansen

Arbetsgivaralliansen träffade den 31 mars ett nytt avtal om löner och allmänna villkor för högskolor.

Avtalet gäller från 1 januari 2017 till och med 31 december 2018 och tecknades med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, Akademikerförbunden/ SULF och Fackförbundet ST/Visions Samverkansråd.

Avtalet är i huvudsak oförändrat.

I avtalet finns förtydligat vem som är lokal part på den fackliga sidan.

Avtalet betonar vikten av samvekan på arbetsplatsen. Arbetsmiljön lyfts fram som ett område som särskilt bör beaktas i samverkan.

Kvalifikationstiden vad gäller anställning för att erhålla föräldralön tas bort.

Löneavtalet följer den process som finns beskrivet i avtalet och det är inga särskilda nivåer avtalade. Processen följer på ett övergripande plan löneutvecklingen i Sverige genom den nivå som följer av märket. Märket är resultatet av exportindustrins förhandling.

Parterna är överens om att gemensamt informera om lön och lönestruktur under perioden.

Mer information

För närmare information, kontakta Sonja Lagergren, telefon 08 545 912 14.