Avtalsförhandlingar för Skola/Utbildning och Folkhögskola

Förhandlingarna om nya avtal för Skola/Utbildning och Folkhögskola avvaktar medling mellan SKL och Lärarnas Samverkansråd

Vid det senaste förhandlingstillfället lade Lärarnas Samverkansråd fram nya yrkanden som avslogs av Arbetsgivaralliansens branschkommitté Utbildning och Folkbildning. Samma yrkanden har av Lärarnas Samverkansråd lagts fram i förhandlingarna med SKL där det nu tillkallats medlare efter att parterna inte kommit överens.

Arbetsgivaralliansen avvaktar resultatet av denna medling för att därefter återuppta förhandlingarna och att nya avtal kan tecknas för Skola/Utbildning samt Folkhögskola. Vi återkommer så snart vi har ny information att ge.

Fackliga parter i denna förhandling är Lärarnas Samverkansråd (som omfattar Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Folkhögskollärarna), Vision och Akademikerförbunden som företräds av SSR.

Nuvarande avtal löpte ut den sista april, avtalets allmänna villkor förlängs så länge förhandlingar pågår.

Sedan tidigare är avtal tecknat med Kommunal.

Lönerevision 
Vision, Akademikerförbunden, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Folkhögskollärarna

Tills dess att nya avtal har tecknats bör ni avvakta lönerevision för denna grupp.

Lönerevision 
Kommunal

För Kommunals medlemmar gäller avtalet 1 maj 2017 till och med 30 april 2020.

Lönerevision med ett utrymme per medlem i Kommunal om:

  • 552 kronor 1 maj 2017,
  • 564 kronor 1 maj 2018,
  • 575 kronor 1 maj 2019.

Ob-ersättning räknas upp 1 maj respektive år med:

Kategori          2017             2018               2019   
A                 107,30 kr     109,60 kr       112,00 kr
B                   53,70 kr       54,80 kr         56,00 kr
C                   43,50 kr       44,40 kr         45,40 kr
D                   21,60 kr       22,00 kr         22,50 kr

För att ta del av lägst lön nivå två krävs numera att den anställde har för arbetsgivaren adekvat gymnasieutbildning, men inte ett års samman-hängande arbetslivserfarenhet.

Det är önskvärt att arbetsgivare erbjuder så hög sysselsättningsgrad som möjligt, beroende på verksamhetens behov.

Löneprocessen är den samma som tidigare, en process som inbegriper individuella lönesättande samtal och överläggning.

Frågor

Om du har frågor om avtalsförhandlingarna, kontakta ansvarig förhandlingsledare och branschansvarig Christina Thunberg på nedanstående uppgifter.