Ansvarsförsäkring

VD- och styrelseansvarsförsäkring är en medlemsförmån och ingår i medlemskapet för Arbetsgivaralliansens medlemmar.

VD- och styrelseansvarsförsäkringen ingår från den 1 januari 2018 i medlemskapet och ersätter personligt skadeståndsansvar för styrelse och ledande beslutsfattare.

Arbetsgivaralliansen har valt att försäkra samtliga medlemmar i en grupplösning hos Folksam. Denna typ av kollektiv försäkring kan både vara förmånligare och mer omfattande, då de kan inkludera föreningar och organisationer som annars kan ha svårt att teckna detta försäkringsskydd individuellt.

Försäkringarna administreras av Allians Försäkringsförmedling och det är till dem ni vänder er vid eventuella frågor.

Vill du veta mer?
Kontakta Allians Försäkringsförmedling på telefon 08-700 51 71 eller
e-post info@allians.com alt. webbplats www.allians.com

Relaterad information

Nedan kan du ladda ner produktblad för försäkringen