Ansvarsförsäkring

VD- och styrelseansvarsförsäkring är en medlemsförmån och ingår i medlemskapet för Arbetsgivaralliansens medlemmar.

VD- och styrelseansvarsförsäkringen ingår i medlemskapet och ersätter personligt skadeståndsansvar för styrelse och ledande beslutsfattare.

Arbetsgivaralliansen har valt att försäkra samtliga medlemmar i en grupplösning hos Folksam. Denna typ av kollektiv försäkring kan både vara förmånligare och mer omfattande, då de kan inkludera föreningar och organisationer som annars kan ha svårt att teckna detta försäkringsskydd individuellt.

Försäkringarna administreras och förmedlas av Söderberg & Partners  och det är till dem ni vänder er vid eventuella frågor.

Vill du veta mer?
Kontakta Söderberg & Partners på telefon 08-700 51 71 eller
e-post fredsgatan@soderbergpartners.se

Relaterad information

Nedan kan du ladda ner produktblad för försäkringen