Organisationsförsäkring

Kombinerad företagsförsäkring för organisationer och föreningar

Organisationsförsäkringen har ett omfattande innehåll till ett marknadsmässigt pris

Försäkringen täcker:

Egendom allrisk

Försäkringen täcker skador genom brand, inbrott och vatten samt allrisk (plötsliga oförutsedda händelser) för den egendom och på de adresser som finns angivna i försäkringsbrevet.

Avbrott

Ett avbrott kan kosta betydligt mer än en egendomsskada. Avbrottsförsäkringen gäller för driftavbrott som beror på ersättningsbar
egendomsskada. Försäkringen ersätter antingen förlust av täckningbidrag och skadebegränsande kostnader eller extrakostnader för att upprätthålla verksamheten.

Ansvar

Om verksamheten får ett krav på sig hjälper försäkringsbolaget till och utreder, förhandlar, för talan samt ersätter om utredningen visar på skadeståndsskyldighet. Ansvaret gäller för person- och sakskada.

Förmögenhetsbrott

Försäkringen ersätter skada som anställd eller volontär gjort sig skyldig till genom förmögenhetsbrott mot Er eller Er kund. Momentet omfattar även dataintrång.

Rättsskydd

Försäkringen omfattar rättsskydd vid tvist och ersätter skäliga rättegångs- och ombudskostnader. Försäkringen gäller även vid tvist i skattemål.

Tjänsteresa

Vid resor i tjänsten täcker försäkringen läkarkostnader vid sjukdom och olycksfall. Vidare ingår invaliditets- och dödsfallskapital, överfallsskydd, reseavbrott, resegodsförsening, rättskydd och ansvarsförsäkring för privatpersoner samt egendomsförsäkring för privata tillhörigheter.

Styrelseansvar

En styrelseansvarsförsäkring ger verksamhetens styrelse skydd för skadeståndskrav som baseras på en händelse som uppstått genom styrelsemedlems agerande eller brist på agerande.

Krisförsäkring

Omfattar kostnader för krishantering, till exempel psykologbesök i samband med ersättningsbar rån-/eller överfallsskada.

Prisexempel

Verksamhet med tre anställda och egendom för 100 000 kr ger en premie om cirka 3 000 kr per år.

Exempel på möjliga tilläggsförsäkringar:

• Extra egendomsskydd (100 000 kr ingår i grundskyddet)
• Utökat tjänstereseskydd (100 dagar ingår i grundskyddet)
• Sjukavbrottsförsäkring
• Epidemiavbrottsförsäkring
• Ansvarsförsäkring vid ren förmögenhetsskada
  (så kallat rådgivar- eller konsultansvar)
• Fastighetsförsäkring

 

Kontaktuppgifter

För mer information om Arbetsgivaralliansens skräddarsydda organisationsförsäkring, 
kontakta Söderberg & Partners på telefon 08-700 51 71 eller 
e-post fredsgatan@soderbergpartners.se

Försäkringsgivare är Folksam (Org. nr 502006-1619) avseende organisationsförsäkring. Söderberg & Partners
administrerar försäkringen samt sköter kundservice.