Nominera förtoendevalda Arbetsgivaralliansen

Den 24 april 2024 äger Arbetsgivaralliansens stämma rum. Har du förslag på nya förtroendevalda, välkommen att vara med och påverka!

Onsdagen den 24 april är det dags för Arbetsgivaralliansens stämma som äger rum på Posthuset i Stockholm. 

Inför denna har du som medlem möjlighet att inkomma med förslag på personer för kommande mandatperiod. Det gäller till Arbetsgivaralliansens styrelse, branschkommittér, nomineringskommittéer, valberedning samt revisorer.

Nuvarande styrelse och valberedning:

Styrelse >>

Valberedning >>

Nuvarande branschkommittéer:

Ideella och Idéburna Organisationer >>

Idrott >>

Trossamfund och Ekumeniska Organisationer >>

Upplevelse och Kultur >>

Utbildning och Folkbildning >>

Vård och Omsorg >>

Ytterligare information om dagen skickas ut i januari, men boka in datumet i din kalender redan nu. Förslag på kanditater mejlas till svar@arbetsgivaralliansen.se

 

Arbetsgivaralliansens stadgar för nedladdning