Vård och Omsorg

Ledamöter i Branschkommitté och Nomineringskommitté valda för perioden 2024-2026

Branschkommittéledamöter

Bodil Takvam, Bräcke Diakoni, ordförande
Lauretta Gfrörer, Hela Människan
Magnus Rydberg, Stiftelsen Torpahemmet
John Östlund, Hagastiftelsen
Sofia Edgren, Stiftelsen Viktoriagården 
Kerstin Eriksson, LP-vännernas Kamratförening
Linda Levin, Stiftelsen Viktoriagården 
Milka Cederfay, Frälsningsarmén

Anna Dicander, Arbetsgivaralliansen, sekreterare

Nomineringskommitté

Rüdiger Neuschutz, Järnahälsan

Porträttbild av Anna Dicander

Anna Dicander

Titel
Rådgivare Bransch Vård och Omsorg
Telefonnummer
08-545 912 05
E-postadress