Utbildning och Folkbildning

Ledamöter i Branschkommitté och Nomineringskommitté valda för perioden 2022-2024.

Branschkommittéledamöter

Bo Olofsson, Framnäs Folkhögskola ordförande

Torbjörn Björlund, Bona folkhögskola

Ulrika Gleisner, Eslövs folkhögskola

Heléne Kindström, Röda Korsets Högskola

Ian Plaude, Stockholms Musikpedagogiska Institut SMI

Elina Majakari, Axevalla Folkhögskola

Charlotte Celsing, Handelshögskolan i Stockholm

Kerstin Fondberg, Skeppsholmens folkhögskola

Jonas Bergman, sekreterare, Arbetsgivaralliansen

Nomineringskommitté

Roger Johansson, Fridhems Folkhögskola,
Eivor Olofsson, Sverigefinska folkhögskolan.