Utbildning och Folkbildning

Ledamöter i Branschkommitté och Nomineringskommitté

Branschkommittéledamöter

Irene Bratli Lundmark, Ersta Sköndal Högskola, ordförande

Jan-Olof Hemmingsson, Åredalens Folkhögskola

Erik Ideström, Karlskoga Folkhögskola

Bo Olofsson, Framnäs Folkhögskola

Charlotte Stenmalm, Stadsmissions skola i Stockholm

Daniel Unnerbäck, Fridhems folkhögskola

Maria Stein Ymén, Röda Korsets Högskola

Ian Plaude, Stockholms Musikpedagogiska Institut

Christina Thunberg, sekreterare, Arbetsgivaralliansen

Nomineringskommitté

Roger Johansson, Fridhems Folkhögskola,
Eivor Olofsson, Sverigefinska folkhögskolan,
Elisabeth Strömfelt.