Utbildning och Folkbildning

Ledamöter i Branschkommitté och Nomineringskommitté valda för perioden 2020-2022.

Branschkommittéledamöter

Bo Olofsson, Framnäs Folkhögskola ordförande

Torbjörn Björlund, Bona folkhögskola

Caroline Brun, Sommenbygdens folkhögskola

Jan-Olof Hemmingsson, Åredalens Folkhögskola

Heléne Kindström, Röda Korsets Högskola

Marina Malmqvist, Stadsmissionens Skolstiftelse

Ian Plaude, Stockholms Musikpedagogiska Institut

Ulrika Gleisner, Eslövs folkhögskola

Jonas Bergman, sekreterare, Arbetsgivaralliansen

Nomineringskommitté

Roger Johansson, Fridhems Folkhögskola,
Eivor Olofsson, Sverigefinska folkhögskolan,
Elisabeth Strömfelt, Bona folkhögskola.