Utbildning och Folkbildning

Ledamöter i Branschkommitté och Nomineringskommitté valda för perioden 2022-2024.

Branschkommittéledamöter

Bo Olofsson, Framnäs Folkhögskola ordförande

Torbjörn Björlund, Bona folkhögskola

Ulrika Gleisner, Eslövs folkhögskola

Ian Plaude, Stockholms Musikpedagogiska Institut SMI

Charlotte Celsing, Handelshögskolan i Stockholm

Kerstin Fondberg, Skeppsholmens folkhögskola

Jonas Bergman, sekreterare, Arbetsgivaralliansen

Nomineringskommitté

Roger Johansson, Fridhems Folkhögskola,
Eivor Olofsson, Sverigefinska folkhögskolan
Madelene Hansson, Sunderby folkhögskola