Utbildning och Folkbildning

Ledamöter i Branschkommitté och Nomineringskommitté valda för perioden 2022-2024.

Branschkommittéledamöter

Ulrika Gleisner, ordförande, Eslövs folkhögskola

Anneli Dahlqvist , Bona folkhögskola

Ian Plaude, Stockholms Musikpedagogiska Institut SMI

Charlotte Celsing, Handelshögskolan i Stockholm

Arvid Hardmo, Karlskoga folkhögskola

Anneli Karlsson, Sjöviks folkhögskola

Daniel Nilsson, Kalix folkhögskola 

Frida Sandberg, Föreningen Örjanskolan

Jonas Bergman, sekreterare, Arbetsgivaralliansen

Nomineringskommitté

Eivor Olofsson, Sverigefinska folkhogskolan
Johnny Nilsson, Ljungskile folkhogskola 
Ingela Zetterberg, Nordiska folkhögskolan i Kungälv 
Sandy Monteiro, Väddö folkhogskola