Utbildning och Folkbildning

Ledamöter i Branschkommitté och Nomineringskommitté

Branschkommittéledamöter

Irene Bratli Lundmark, Ersta Sköndal Högskola, ordförande

Caroline Brun, Sommenbygdens folkhögskola

Heléne Kindström, Röda Korsets Högskola

Jan-Olof Hemmingsson, Åredalens Folkhögskola

Marina Malmqvist, Stadsmissionens Skolstiftelse

Bo Olofsson, Framnäs Folkhögskola

Ian Plaude, Stockholms Musikpedagogiska Institut

Daniel Unnerbäck, Fridhems folkhögskola

Jonas Bergman, sekreterare, Arbetsgivaralliansen

Nomineringskommitté

Roger Johansson, Fridhems Folkhögskola,
Eivor Olofsson, Sverigefinska folkhögskolan,
Elisabeth Strömfelt.