Ideella och Idéburna Organisationer

Ledamöter i Branschkommittén och Nomineringskommitté valda för perioden 2020-2022.

Branschkommittéledamöter

Karin Sjöholm, Centerpartiet, ordförande

Robert Bergman, Human Bridge

Maria Westerlund, Stockholm Environment Institute

Walter Ruth, Konstnärernas kollektivverkstad i Göteborg

Marie Lav, sekreterare, Arbetsgivaralliansen

Ledamöter i Nomineringskommitté

Lotta Ragelius, Folkbildningsrådet

Christer Wik, IOGT-NTO