Ideella och Idéburna Organisationer

Ledamöter i Branschkommittén och Nomineringskommitté valda för perioden 2022-2024.

Branschkommittéledamöter

Robert Bergman, Human Bridge

Maria Westerlund, Stockholm Environment Institute

Walter Ruth, Konstnärernas kollektivverkstad i Göteborg

Håkan Ferner, IOGT-NTO-rörelsens byggnadsförening i Växjö

Åsa Hagelstedt, Djurskyddet

Maria Arrefelt, sekreterare, Arbetsgivaralliansen

Ledamöter i Nomineringskommitté

Lotta Ragelius, Folkbildningsrådet

Christer Wik, IOGT-NTO