Ideella och Idéburna Organisationer

Ledamöter i Branschkommitté och Nomineringskommitté

Branschkommittéledamöter

Karin Sjöholm, Centerpartiet, ordförande

Bertil Ahlqvist, Friluftsfrämjandet

Robert Bergman, Human Bridge

Anette Illes, Studieförbundet Bilda

Walther Ruth, Konstnärernas kollektivverkstad i Göteborg

Susanna Samelius, Miljonlotteriet

Maria Westerlund, Stockholm Environment Insitute

Marie Lav, sekreterare, Arbetsgivaralliansen

Ledamöter i Nomineringskommitté

Lotta Ragelius, Folkbildningsrådet