Ideella och Idéburna Organisationer

Ledamöter i Branschkommitté och Nomineringskommitté

Branschkommittéledamöter

Karin Sjöholm, Centerpartiet, ordförande

Robert Bergman, Human Bridge

Annette Illes, Studieförbundet Bilda

Marie Westerlund, Stockholm Environment Institute

Marie Lav, sekreterare, Arbetsgivaralliansen

Ledamöter i Nomineringskommitté

Birgitta Wedahl Svensk Sjuksköterskeförening 
Sara Thuresson Hjärt-Lungfonden