Ideella och Idéburna Organisationer

Ledamöter i Branschkommittén och Nomineringskommitté valda för perioden 2024-2026.

Branschkommittéledamöter

Maria Westerlund, OrdförandeStockholm Environment Institute

Robert Bergman, Human Bridge

Håkan Ferner, IOGT-NTO-rörelsens byggnadsförening i Växjö

Åsa Hagelstedt, Djurskyddet

Walter Ruth, Konstnärernas kollektivverkstad i Göteborg

Christer Wik, IOGT-NTO

Maria Arrefelt, sekreterare, Arbetsgivaralliansen

Ledamöter i Nomineringskommitté

Lotta Ragelius, Folkbildningsrådet