Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Ledamöter i Branschkommitté och Nomineringskommitté

Branschkommittéledamöter 

Madeleine Hansson, Pingst-Fria Församlingar i Samverkan, ordförande

Peter Christensen, Judiska församlingen

Stefan Eriksson, Svenska Alliansmissionen

Christina Grafström, Equmeniakyrkan

Stefan Herczfeld, Romersk-Katolska Kyrkan

Robin Nordahl, Evangeliska Frikyrkan

Britt-Marie Rosén, Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, (mandatperiod 2018-2019)

Linnéa Olsson, Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, (mandatperiod 2019-2020

Jan-Eric Rönngren, sekreterare, Arbetsgivaralliansen

Nomineringskommitté

Margareta Smedberg Andersson, Equmeniakyrkan

Karin Wiborn, Sveriges Kristna Råd