Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Ledamöter i Branschkommitté och Nomineringskommitté valda för perioden 2024-2026.

Madeleine Hansson, Equmeniakyrkanordförande    

Marita Karlsson, Svenska Alliansmissionen 

Helene Lundgren, Evangeliska Fosterlands Stiftelsen   

Anne Collén, Pingst - Fria Församlingar i Samverkan

Emma Bohlin, Stockholms Katolska stift 

Hanna Halpern, Judiska församlingen i Stockholm  

Lisa Örnéus, Evangeliska Frikyrkan      

Simon Ström, Frälsningsarmén   

Jan-Eric Rönngren, Arbetsgivaralliansen, sekreterare

Nomineringskommitté

Sarah Mossop, Sveriges Kristna Råd
Victoria Gejrot, Equmeniakyrkan