Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Ledamöter i Branschkommitté och Nomineringskommitté

Branschkommittéledamöter 

Madeleine Hansson, Pingst - Fria Församlingar i Samverkan, ordförande

Thomas Bab, Judiska församlingen i Stockholm

Stefan Herczfeld, Romersk-Katolska Kyrkan

Britt-Marie Rosén, Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen

Christina Grafström, Equmeniakyrkan

Johan Lindqvist, Evangeliska Frikyrkan

Tomas Flood, Svenska Alliansmissionen

Jan-Eric Rönngren, sekreterare, Arbetsgivaralliansen

Nomineringskommitté

Karin Wiborn, Sveriges Kristna Råd

Margareta Smedberg Andersson, Equmeniakyrkan