Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Ledamöter i Branschkommitté och Nomineringskommitté valda för perioden 2020-2022.

 

Madeleine Hansson, Pingst – Fria Församlingar i samverkanordförande    

Peter Christensen, Judiska församlingen i Stockholm  

Stefan Eriksson, Svenska Alliansmissionen                                                 

Sara Lindblad, Equmeniakyrkan

Stefan Herczfeld, Stockholms Katolska stift

Johanna Davén, Evangeliska Frikyrkan      

Helene Lundgren, Evangeliska Fosterlands Stiftelsen    

Mia-Lisa Dahlqvist, Frälsningsarmén   

Jan-Eric Rönngren, Arbetsgivaralliansen, sekreterare

Nomineringskommitté

Margareta Smedberg Andersson

Sarah Mossop