Chatri Wihma

Professionaliseringen gör oss till bättre arbetsgivare.

Cahtri Wihma, HR-chef på Liseberg AB

Arbetsgivaralliansens medlemmar har mycket gemensamt. Men på styrelsenivå skulle vi behöva bli mer strategiska. Vi har en tendens att fastna i de operativa frågor som förenar oss, säger vice ordförande Chatri Wihma.

– Tänk dig ett Liseberg utan anställda, ett helt digitaliserat och automatiserat Liseberg. Vilken jättetråkig nöjespark!

Chatri Wihma skrattar till. Solen gassar när vi vandrar genom parken. Det är tidig eftermiddag och 15 000 personer har redan kommit hit. Enligt prognosen är ytterligare 8 000 på väg.

Vi går vidare till kontoret intill den södra parkeringen. Kollegorna hejar glatt, och stämningen verkar upprymd.

– Engagerade medarbetare har en avgörande betydelse för att våra gäster ska känna att besöket blir en stark och minnesvärd upplevelse. Blickar vi framåt skulle man inom bara några år kunna tänka sig ett stort antal helautomatiserade attraktioner. Men för oss är det personliga anslaget oerhört viktigt. Vi vill verkligen värna mötet människor emellan, och en del av upplevelsen – inte minst om man av någon anledning känner sig orolig under besöket – är hur man blir peppad och omhändertagen, säger Chatri.

ÖPPET ÅRET RUNT

Nöjesparken Liseberg har ett rikt utbud. Här finns 39 åk- attraktioner. Här kan du gå loss på lyckohjul och varva en klassisk korvbricka med veganmat och det trendigt närproducerade. Varje onsdag möts seniorer till elva-dansen och åtskilliga kvällar sjunger alla åldrar med landets stora artister.

Chatri Wihma säger att Liseberg vill vara en plats för alla. Hon tar mig med till ett område där ett antal attraktioner är kostnadsfria. Hon nämner också att Liseberg i samarbete med staden delar ut 13 000 åkband varje år till familjer som lever på långvarigt försörjningsstöd.

– Detta känns oerhört bra. Baksidan är att vi också får kritik när vi försöker hjälpa dem som inte har råd med våra åkpass. Tragiskt nog blir det en del glåpord.

För många är Liseberg sommarlovets höjdpunkt, andra förknippar det med Halloween och julmys. Men snart pratar vi nog inte om Liseberg i termer av säsonger. 2021, året då Göteborg blir 400 år, ska ett ostindiskt vattenland och ett upplevelsehotell invigas. Med denna park, en investering på nära två miljarder kronor, blir Liseberg öppet året runt. Enligt nöjesparkens ledning är detta nya takbelagda område, beläget vid nöjesparkens södra ingång, ett sätt att attrahera fler besökare och på så vis säkra ekonomin många år framöver.

– Det är också bra för Göteborg. För varje krona som besökarna spenderar på Liseberg spenderas 2,5 kronor utanför parken, säger Chatri.

VILL ARBETA MED ETT STARKT VARUMÄRKE

I fem år har hon varit HR-chef på Liseberg. Hon säger att uppdraget är mångfacetterat, att hon har ansvar för allt ifrån vad medarbetarna har på sig till att deras mänskliga rättigheter respekteras. Hon skrattar igen när jag frågar hur man blir bra på att hantera så vitt skilda frågeställningar, och svarar att det viktigaste är att vara genuint intresserad. Dessutom har hon fått med sig viktiga erfarenheter från Västra Götalandsregionen och Volvo Personvagnar.

I 25 år har Chatri Wihma haft ett personalansvar. Men aldrig trivts så bra som nu.

Vad lockade med Liseberg?

– Jag startade på Volvo, ett företag med otroligt starkt varumärke. När jag sedan kom till Västra Götalandsregionen visste inte 'en jäkel' vad det var för något, trots att över 50 000 arbetade där och att regionen har starka varumärken som Botaniska trädgården, Göteborgsoperan, Film i Väst och Sahlgrenska sjukhuset. Jag saknade att arbeta med ett starkt huvudvarumärke, och varumärket Liseberg är faktiskt starkare än varumärket Göteborg.

– Ett annat argument är att jag återigen ville arbeta i en verksamhet som får lov att tjäna pengar. Det får vi på Liseberg, men utan aktieägare så använder vi det mesta av vinsten till att investera i verksamheten. Det är toppen!

Varför var ett starkt varumärke viktigt?

– Ja, bra fråga. Jag ska inte säga att hela ens identitet är jobbet, för det är det absolut inte. Men man är ju ändå en del av vad varumärket vill symbolisera. Och vill vi förknippas med glädje, omtanke, säkerhet, kvalitet och kreativitet, då säger jag ju också att jag vill representera detta på något sätt. Det tycker jag känns bra.

Liseberg är ett kommunalt bolag och en del av Arbetsgivaralliansen. Hur hänger det ihop?

– Jag tror att det var på Göran Johanssons initiativ, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg under många år. Man kan säga att Liseberg finns i gränslandet mellan men inte heller fullt ut skattefinansierad. Därför kom det att bli Arbetsgivaralliansen som Liseberg anslöt sig till.

I egenskap av personalchef på Liseberg är Chatri Wilma ordförande i Arbetsgivaralliansens branschkommitté Upplevelse och Kultur. Bland medlemmarna finns andra med många medarbetare, som Astrid Lindgrens Värld och Cirkus Cirkör, men också mycket små verksamheter som ZebraDans. I kommittén talar man om det ömsesidiga lärandet. Att inte bara de större organisationerna ska sätta agendan.

– Vi delar våra arbetsrättsliga dilemman. Till exempel hur vi bör agera när avtal och intressentkrav krockar och hur vi kan lyckas konkurrera lönemässigt. Genom våra många säsongsanställda har vi anställningsformer och sysselsättningsgrader som är annorlunda än i många andra organisationer. På Liseberg har vi 400 tillsvidareanställda, i alla yrkeskategorier. Och sedan tar vi in ungefär 2 200 säsongare. Nu är ju säsongen snart hela året här också, men ännu kan vi inte erbjuda 12 månaders anställning.

Som ordförande i en branschkommitté finns du med i Arbetsgivaralliansens styrelse, där du är vice ordförande. Vilka frågor är särskilt viktiga för er?

– När vi diskuterar trender i omvärlden är digitalisering och automatisering givna teman. Här behöver vi vidga våra perspektiv. Vi vet ju alla att detta kan medföra mycket stora förändringar men fastnar lätt i diskussioner om nya appar. En annan viktig fråga är vilka strategiska kompetenser vi behöver. Vad kan vi göra när det till exempel är svårt att få tag på utbildade kockar och byggprojektledare? Om vi med lön, bonusar, tjänstebilar och hämtning av barn på förskola inte kan hävda oss mot privata företag, vad kan vi då locka med? Ytterligare aktuella frågor är hur vi kan ta tillvara – och själva utbilda – de många människor som under senare år kommit till Sverige och vad vi gör för att hindra den psykiska ohälsan som breder ut sig bland unga. Många unga jag möter i dag är superambitiösa men mår skitdåligt.

Chatri beskriver ett trivsamt styrelseklimat och vill tro att det är högt i tak när ledamöter har avvikande åsikter. En utmaning hon kan se är att bli än bättre vad gäller den strategiska opinionsbildningen i frågor som förenar Arbetsgivaralliansens medlemmar. Det är lätt att känna igen sig i andra medlemmars problembeskrivning, men kan likväl vara svårt att utveckla strategier utifrån de bilder som tecknas. Enligt Chatri får dessutom dagsaktuella operativa frågor väl stor plats i styrelserummet.

– Ja, ibland undviker vi de större strategiska frågor vi borde fördjupa oss i. Kanske borde vi påverka politikerna mer och sannolikt skulle vi ägna mer tid åt att diskutera förändringar i vår omvärld. Det finns en risk att styrelser i civilsamhället blir mer operativa än strategiska, och det är möjligt att vi på styrelsenivå inte lyckas attrahera de mer visionära typerna. Samtidigt är det ju ofta i civilsamhället som större förändringar och idéer i samhället sätts i rullning.

I ett arbetsgivarperspektiv ser Chatri bara fördelar med den professionalisering som civilsamhället under senare decennier gått igenom. I hennes egen bransch har det blivit mer "ordning och reda" och mindre "tivoliverksamhet" i många verksamheter. Chatri säger att hon inte har reflekterat över om det skulle vara något större problem med att ideella organisationer inspireras och tar efter styrmodeller från andra samhällssfärer.

– Professionaliseringen gör oss effektivare och därmed till bättre arbetsgivare. Den har behövts. Men när vi rekryterar säsongsarbetare till Liseberg är inte utbildning avgörande. Betydligt viktigare är hur de är som personer och hur de bemöter andra.

Har ideella organisationer blivit mer attraktiva som arbetsgivare?

–Både ja och nej. Ja, för att många tilltalas av kamratskapet och värderingarna. Men jag tror också att många underskattar civilsamhället, vilken kraft man har att förändra samhället utifrån ett arbete i denna sektor. Å andra sidan hoppas jag att det är något vi kan bidra till att förändra. Också här har Arbetsgivaralliansen en viktig uppgift.

 

Chatri Wihma

Är HR-chef på Liseberg AB och vice ordförande för Arbetsgivaralliansen. Ordförande för branschkommittén Upplevelse och Kultur.

Uppväxt i Lerum och bor i dag i Kungälvs kommun.

Examen i psykologi från Göteborgs universitet och Executive MBA från Handelshögskolan i Göteborg.

Tidigare arbetat som HR-chef på Volvo Personalvagnar och chef för personal- service på Västra Götalandsregionen.

Största intresse är hästar, särskilt Frieser- hästar. Tränar gärna klassisk dressyr och även Working Equitation (WE) samt Tornerspel.

Åker helst på Liseberg: Gasten och Kaninresan.

 

Om Liseberg

Invigdes: 1923.

Besökare år 2016: 2,9 miljoner.

Omsättning år 2016: 1171 mnkr.

Vinst år 2016: 22 miljoner kronor (21 961 tkr).

Liseberg AB är moderbolag i Lisebergskoncernen. Bolaget är, bortsett från två preferensaktier, helägt dotterbolag till Göteborg & Kommunintressent AB – ett bolag som är helägt av Göteborgs Stadshus AB vilket i sin tur är helägt av Göteborgs stad.