På framtidens arbetsmarknad

Under sommaren/hösten 2017 genomförde Arbetsgivaralliansen en intervjuserie med utvalda personer ur våra branschkommittéer samt externa parter. Resultat blev en bok.

Vi befinner oss i en rörlig tid, både på arbetsmarknad och för civilsamhället i stort. Vad ser vi runt hörnet? Vilka är våra utmaningar i framtiden? Hur formerar vi oss på bästa sätt för att hjälpa och synliggöra sektorn?

Det var några av de frågor som sökte svar i den intervjuserie som gjordes under 2017.

Den 17 oktober arrangerade Arbetsgivaralliansen en konferens där alla förtroendevalda var inbjudna. Temat på dagen var Arbetsgivaralliansens på framtidens arbetsmarknad och den intervjuserie som till slut blev en bok. 

Boken i sin helhet finns att läsa nedan - god läsning!

Relaterad information

Arbetsgivaralliansen på framtidens arbetsmarknad