Fristående artiklar ur boken

Här kan ni ladda ner de separata intervjuerna ur boken 

 • Gunilla Melsted

  Gunilla Melsted, HR-chef på Diakonia, ser goda möjligheter till ett större Arbetsgivaralliansen. Inte minst om den på nya sätt bistår medlemmar med verksamhet i flera länder. Enligt Gunilla arbetar internationella biståndsorganisationer i arbetsrättsliga gråzoner.

 • Anders Larsson

  Det är viktigare att enas om vad idrottsrörelsen ska uppnå än om hur den ska organiseras. Det säger Anders Larsson, ordförande i branschen Idrott och sedan 2017 den första heltidsordföranden i Svenska Ishockeyförbundet. På så vis utmanar han traditionella föreställningar om den ideella föreningen.

 • Irene Bratli Lundmark

  Kan Arbetsgivaralliansen bli en motsvarighet till Svenskt Näringsliv? En starkare röst i politiken? Irene Bratli Lundmark, ordförande för branschen Utbildning och Folkbildning, tycker att Arbetsgivaralliansen har stor potential att bredda sin verksamhet.

 • Chatri Wihma

  Arbetsgivaralliansens medlemmar har mycket gemensamt. Men på styrelsenivå skulle vi behöva bli mer strategiska. Vi har en tendens att fastna i de operativa frågor som förenar oss, säger vice ordförande Chatri Wihma.

 • Sonja Blomberg

  Många har det ekonomiskt ansträngt. Det säger Sonja Blomberg, personalchef på Frälsningsarmén, om medlemmarna i branschen Vård och Omsorg. En aktuell problematik handlar om offentliga medel. – Våra ekonomiska villkor är för osäkra. Ena året tilldelas vi pengar för att anställa, andra året rycks de plötsligt undan, förklarar Sonja.

 • Madeleine Hansson

  Sveriges politiker uppskattar vad trossamfunden gör för välfärden i landet. Det säger Madeleine Hansson, ordförande för Arbetsgivaralliansens bransch Trossamfund och Ekumeniska Organisationer. Samtidigt är hon missnöjd med hur offentlig sektor samverkar med civilsamhället. – I många kommuner arbetar vi i motvind, säger hon.

 • Helene Bergstedt

  Det räcker inte att utbilda sig i unga år och aldrig igen. Som arbetsmarknaden nu utvecklas kommer mångas villkor att förändras, säger Helene Bergstedt, vd för Trygghetsrådet TRS.

 • Martin Lidner

  Den som argumenterar för enklare jobb är svaret skyldig, anser Unionens ordförande Martin Linder. Vad är det för jobb? Hur låga löner ska det vara? Samtidigt beskriver han en arbetsmarknad i snabb förändring och där många arbetsmoment i nära tid kommer att automatiseras. Men ingen vet hur många jobb det rör sig om, och det är också så att nya yrken och arbetsuppgifter kommer till, säger Martin Linder.

 • Tobias Baudin

  Inför valet 2018 är kvaliteten i välfärden den viktigaste frågan, anser Kommunals ordförande Tobias Baudin. Han säger att välfärden har rejäla utmaningar och att statsbidragen till kommuner och landsting nu måste höjas. Enklare jobb tar han däremot bestämt avstånd från.

 • Karin Mattsson Weijber

  I tio år var hon Riksidrottsförbundets ordförande – i dag eftertraktad styrelseledamot och rådgivare. På ett trädgårdscafé på Djurgården mötte Karin Mattsson Weijber upp för ett samtal om ideellt ledarskap. Civilsamhället kan erbjuda det många i dag frågar efter: ett arbete som har stor betydelse för många och som skänker en djupare mening i ens eget liv.