Avtal om korttidsarbete med Kommunal

Arbetsgivaralliansen och Kommunal är överens om ett centralt kollektivavtal angående korttidsarbete för samtliga av våra branscher där Kommunal är part.

Arbetsgivaralliansen och Kommunal har, den 20 mars, tecknat ett nytt kollektivavtal om korttidsarbete för att underlätta för våra medlemmar till följd av coronaviruset. Avtalet gäller för samtliga av Arbetsgivaralliansens branscher där Kommunal är part, dvs. Vård och Omsorg, Trossamfund och Ekumeniska Organisationer, TRIA, Idrott (Rid- och golfklubbar), Utbildning och Folkbildning (ej Högskoleavtalet),  Upplevelse och Kultur (endast företagsavtal Liseberg).

Avtalet utgår från regeringens förslag om korttidsarbete, där staten går in och täcker lönekostnader så att uppsägningar och konkurser kan undvikas.

Avtalet om korttidsarbete gäller från dagen vid tecknande och verkställs genom lokal överenskommelse.  

Tecknade avtal gör det möjligt att träffa lokala överenskommelser för de verksamheter som omfattas, vilka det är avgör ytterst Tillväxtverket.

Vad du som arbetsgivare ska göra

Ta fram underlag till förhandlingen, där det ska framgå:

  • vilka anställda som omfattas
  • vilken arbetstidsminskning som gäller för varje anställd (anställda måste ha minst tre månaders anställningstid). Du kan bara sänka med 20, 40, 60 eller 80 % av respektive anställds sysselsättningsgrad.
  • vilken period korttidsarbetet ska pågå och på vilket sätt korttidsarbetet ska förläggas. 
    Tänk på så de tjänstemän som har avtalat bort sin övertid inte arbetar mer än den sänkta sysselsättningsgraden.

Kontakta ert närmaste fackliga kontor för förhandling om korttidsarbete, den kan ske per telefon, mejl eller möte.

Ansökan sker till Tillväxtverket som öppnade den 7 april. Stödet gäller retroaktivt från den 16 mars.

Relaterad information

Undertecknat avtal med Kommunal