Avtal om korttidsarbete med Vision - Utbildning och Folkbildning

Arbetsgivaralliansen och Vision är överens om ett centralt kollektivavtal angående korttidsarbete för Arbetsgivaralliansen Bransch Utbildning och Folkbildning.

Arbetsgivaralliansen och Vision har, den 20 mars, tecknat ett nytt kollektivavtal om korttidsarbete för att underlätta för våra medlemmar till följd av coronaviruset. Avtalet gäller för medlemmar i bransch Utbildning och Folkbildning.

Avtalet utgår från regeringens förslag om korttidsarbete, där staten går in och täcker lönekostnader så att uppsägningar och konkurser kan undvikas.

Avtalet om korttidsarbete gäller från dagen vid tecknande och verkställs genom lokal överenskommelse.  

Tecknade avtal gör det möjligt att träffa lokala överenskommelser för de verksamheter som omfattas, vilka det är avgör ytterst Tillväxtverket.

Vad du som arbetsgivare ska göra

Använd bilaga 1 (mall nedan) som underlag i förhandlingen enligt 11 § MBL, där det ska framgå:

  • vilka anställda som omfattas
  • vilken arbetstidsminskning som gäller för varje anställd (anställda måste ha minst tre månaders anställningstid). Du kan bara sänka med 20, 40, 60 eller  80 % av respektive anställds sysselsättningsgrad.
  • vilken period korttidsarbete ska pågå och på vilket sätt korttidsarbete ska förläggas. 
    Tänk på så de tjänstemän som har avtalat bort sin övertid inte arbetar mer än den sänkta sysselsättningsgraden.

Kontakta ert närmaste fackliga kontor för förhandling om korttidsarbete, den kan ske per telefon, mejl eller möte.

Ansökan sker till Tillväxtverket som öppnade den 7 april. Stödet gäller retroaktivt från den 16 mars.