Avtal klart med Fastighets och Kommunal för bransch Idrott

Avtal avseende rid- och golfklubbar med Fastighetsanställdas Förbund och Kommunal är nu klart och löper mellan den 1 november 2017 till och med den 31 oktober 2020.

Bransch- och löneavtal Idrott är nu klart även med Fastighetsanställdas Förbund och Kommunal. Gäller arbetare på golf- och ridklubbar inom Arbetsgivaralliansen.

Sedan tidigare är avtal Idrott klart med Akademikerförbunden och Unionen gällande tjänstemän. Länk till information>

Avtalat löneökningsutrymme Kommunal

Branschkommitte Idrott är överens med Kommunal om löner och tillägg för perioden 2017-11-01 - 2020-10-31 enligt protokollsbilaga nedan.

Avtalat löneökningsutrymme Fastighets

Branschkommitte Idrott är överens med Fastighetsanställdas Förbund  om löner och tillägg för perioden 2017-11-01 - 2020-10-31 enligt protokollsbilaga nedan. 

Allmänna villkorsdelen i avtalet 

Parterna är överens om att avtalet förlängs utan ändringar i den allmänna villkorsdelen. Ett förtydligande avseende Nationaldagen, som är en arbetsfri dag, infaller den på en lördag eller söndag utgår ingen extra kompensation då detta har kompenserats med en hel dags ledigt dagen före Alla helgons dag.

Arbetskläder för Kommunals medlemmar

Nytt i avtalet för Kommunals medlemmar är att om ni som arbetsgivare ställer krav på att ridbyxor och ridstövlar ska ingå i arbetskläder, bekostas dessa av arbetsgivaren. 

Arbetsgivaren tillhandahåller  även de anställdas överdragskläder samt varma kläder och handskar i erforderlig utsträckning.  Tvätt och erforderlig efterbehandling av överdragskläder ombesörjes och bekostas av arbetsgivaren.

Arbetsgivaren ska tillhandahålla skyddsutrustning i den utsträckning som arbetet kräver. exempelvis skyddshjälm och skyddsskor. Arbetsgivaren ska även tillhandahålla väderleksbetingad utrustning, såsom regnkläder och
gummistövlar. Persedlarna ska väl vårdas och återställas vid arbetstidens slut.

Vid arbete med risk för huvudskador ska arbetsgivaren tillhandahålla skyddshjälm liksom hörselskydd vid arbete med risk för hörselskador.

Arbetsgrupp Arbetsgivaralliansen Kommunal

Arbetsgivaralliansen och Kommunal är överens om att tillsätta en arbetsgrupp som har till uppdrag att undersöka förutsättningarna för branschen och se över möjligheterna till ett anpassat avtal rörande Rid- och Golfklubbar.