Nytt avtal tecknat med Akademikerförbunden och Vision för bransch Utbildning och Folkbildning

Förhandlingarna med Akademikerförbunden och Vision är nu klara gällande avtal Folkhögskola och Skola/Utbildning.

Nu är förhandlingarna med samtliga motparter gällande avtalen Folkhögskola och Skola/Utbildning klara. Avtalen är ettåriga och gäller för perioden 1 maj 2017 till och med 30 april 2018.

Avtalat löneökningsutrymme

Efter avslutad lönerevision ska summan av de fasta kontanta lönerna per arbetstagarorganisation ha ökat med lägst 2, 2 % per den 1 maj 2017.

Ökningen gäller retroaktivt beräknat från den maj 2017.

Lönerevisonen följer den modell som sedan tidigare finns i kollektivavtalet.

Det garanterade utfallet gäller inte för lokal arbetstagarorganisation med färre än tre medlemmar. 

Ersättning obekväm arbetstid

Härutöver har parterna kommit överens om att ersättning som utgår för arbete på obekväm arbetstid höjs med 2,2 procent. De ändrade beloppen är: För kategori

  • För kategori A  107,30 kr
  • För kategori B    53,70 kr
  • För kategori C    43,50 kr      
  • För kategori D    21,60 kr

Oförändrade allmänna villkor i kollektivavtalet

Avtalets allmänna bestämmelser löper vidare utan ändring.

Sedan tidigare är förhandlingarna klara med Kommunal, länk till informaiton.

Frågor

Frågor om avtalet besvaras i första hand av förhandlingsledare/branschansvarig Christina Thunberg per e-post christina.thunberg@arbetsgivaralliansen.se / tfn 08-545 912 13 eller Arbetsgivarjouren på telefon 0771 – 19 19 00, e-post svar@arbetsgivaralliansen.se.