Avtalsinformation för branscherna Vård och Omsorg och TRIA Vård och Omsorg

Inför lönerevisionen 2019 och kommande avtalsförhandlingar bjuder vi in till en heldag för våra medlemsorganisationer. Förutom kollektivavtalen kommer vi att gå igenom samverkansavtalet och löneavtalet. Trygghetsrådet TRS kommer att vara med och informera om deras verksamhet.

Avtalsinformation för branscherna Vård och Omsorg och TRIA Vård och Omsorg

Inför lönerevisionen 2019 och kommande avtalsförhandlingar bjuder vi in till en heldag för våra medlemsorganisationer. Förutom kollektivavtalen kommer vi att gå igenom samverkansavtalet och löneavtalet. Trygghetsrådet TRS kommer att vara med och informera om deras verksamhet.
Tid och plats: 11 april i Stockholm, i Sensus lokaler.
Tid och plats: 29 april i Stockholm, information om plats kommer senare.

Länk till ytterligare information >