Aktuellt om avtalsrörelsen 2020

Förhandlingar för Industriförhandlingarna inom Svenskt Näringsliv går nu in i ett slutskede.

Industriförhandlingarna inom Svenskt Näringsliv går nu in i ett slutskede och "märket", som är styrande för alla andra avtal på svensk arbetsmarknad, är med största sannolikhet klart runt sista mars. Under tiden träffar Arbetsgivaralliansen de fackliga motparterna. När märket är satt – ett procentuellt referensvärde – så startar förhandlingarna kring de olika avtalen.