Avtal klart för bransch Idrott

Arbetsgivaralliansen har nu träffat bransch- och löneavtal för bransch Idrott med de fackliga parterna Unionen, Akademikerförbundet, Ledarna, Fastighetsanställdas Förbund och Kommunal.

Avtalstiden gäller 2020-11-01 – 2023-10-31.

De nya avtalen har inte medfört några större förändringar i de allmänna villkoren. Utan som huvudregel har parterna beslutat att hantera de flesta frågor i arbetsgrupper.

Löneavtal tjänstemän

För tjänstemän (Unionen, Akademikerförbundet och Ledarna) har löneavtal träffats enligt följande: 

Ett lägsta utrymme vid löneöversyn beräknat på de fasta kontanta lönerna utges med: 

1,5 % per den 31 oktober 2020

1,6% per den 31 oktober 2021

1,6 % per den 31 oktober 2022

Nya löner gäller fr.o.m. 1 november 2020. Löneöversynen för 2020 ska vara avslutad lokalt senast 31 mars 2021. 

För Ledarna gäller sifferlöst avtal tillsvidare.

För Unionens medlemmar gäller även:

  • Individgarantin om 180 kronor per månad för vart år.
  • Heltidsanställd arbetstagare som erhåller en löneökning lägre än 280 kronor per månad vid respektive löneöversyn ska på begäran erhålla en skriftlig motivering om skälet till utfallet.
  • Lägsta löner för heltidsanställd tjänsteman som fyllt 21 år ska uppgå till:
    • 22 223 kronor per månad efter den 1 november 2020
    • 22 579 kronor per månad efter den 1 november 2021
    • 22 940 kronor per månad efter den 1 november 2022

Löneavtal arbetare - Fastighetsanställdas förbund 

För arbetare (Fastighetsanställdas förbund) har nytt löneavtal träffats enligt följande: 

Lönerna höjs:

2020-11-01 med 480 kr

2021-11-01 med 475 kr

2022-11-01 med 475 kr

Lägstalöner:

Vid fyllda:   2020-11-01   2021-11-01   2022-11-01  

20 år:            23 920 kr       24 395 kr      24 870 kr      

19 år:             20 780 kr       21 255 kr      21 730 kr        

18 år:             19 854 kr       20 329 kr      20 804 kr        

17 år:             15 225 kr       15 700kr       16 175 kr        

16 år:             12 609kr        13 084 kr      13 559 kr

Löneavtal arbetare - Kommunal 

För arbetare inom golf- och ridklubbar (Kommunal) har nytt löneavtal träffats enligt följande: 

Lönerna höjs:

2020-11-01 med 480 kr

2020-11-01 med 475 kr

2022-11-01 med 475 kr

Lägstalöner:

Vid fyllda:   2020-11-01   2021-11-01   2022-11-01  

20 år:            23 940 kr       24 415 kr      24 890 kr      

19 år:             20 800 kr       21 275 kr      24 750 kr        

18 år:             19 874 kr       20 349 kr      20 824 kr        

17 år:             15 245 kr       15 720 kr      16 195 kr        

16 år:             14 319 kr        14 794 kr      15 269 kr   

Flexpension 

Flexpension ska avsättas för idrotten och kommer administreras av Collectum i sedvanlig ordning. Flexpension fördelas enligt:

2020-11-01 0,3%

2021-11-01 0,2%

2022-11-01 0,2% 

Det betyder att från och med 2022-11-01 är flexpensionsavsättning 1,1%.   

Ändringar i avtalets Allmänna villkor

Ändring i de allmänna villkoren för alla anställda inom branschområde idrott:

Inom branschområde idrott gäller nya regler för avslut av anställningar för anställda som uppnått LAS pensionsålder enligt nedan:

För arbetstagare som fyllt 68 år eller 69år efter 1 januari 2023 kan anställningenbringas att upphöra vid utgången av den månad arbetstagaren fyller 68 år genom skriftlig underrättelse två månader innan från arbetsgivaren eller arbetstagaren.

Anställningar som fortsätter efter att arbetstagaren uppnått ålder enligt detta moment, kan bringas att upphöra genom att arbetsgivaren eller arbetstagaren lämnar skriftlig underrättelse därom. Anställningen upphör då en månad efter någondera underrättat motpart om sin avsikt att avbryta anställningen.

Varsel till facklig organisation behöver inte lämnas med anledning av avbrytande enligt detta moment.

Tryckta avtal

Avtalet kommer, förutom att finnas här på webbplatsen, även finnas i tryckt form att beställa från oss inom kort, vi återkommer om hur beställning sker.