Nytt avtal klart för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Arbetsgivaralliansen har nu träffat nytt bransch- och löneavtal för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer med de fackliga parterna Vision, Akademikerförbunden, Ledarna samt med Kommunal. Ledarna är ny facklig part i avtalet.

Avtalet är treårigt, 2020-10-01 till 2023-09-30, med lönerevision varje år:

  • 1,8 % från den 1 oktober 2020
  • 1,8 % från den 1 oktober 2021
  • 1,8 % från den 1 oktober 2022

För medlemmar i Ledarna så finns ett nytt löneavtal som inte innehåller någon på förväg bestämd löneökning.

För Kommunals medlemmar är krontalet vid samma revisionsdatum:

  • 500 kr från den 1 oktober 2020
  • 500 kr från den 1 oktober 2021
  • 500 kr från den 1 oktober 2022

Lägstalönerna höjs enligt följande:

Efter avslutad löneöversyn den 1 oktober 2020 ska lägsta lön för arbetstagare som har fyllt 20 år och som är anställd för mer än tre månader vara 21 656 kr per månad vid heltid. 

Efter avslutad löneöversyn den 1 oktober 2021 ska lägsta lön för arbetstagare som har fyllt 20 år och som är anställd för mer än tre månader vara 22 046 kr per månad vid heltid. 

Efter avslutad löneöversyn den 1 oktober 2022 ska lägsta lön för arbetstagare som har fyllt 20 år och som är anställd för mer än tre månader vara 22 500 kr per månad vid heltid.

Avtalad lägstlön gäller inte Akademikerförbunden.

Lägstlönen gäller inte heller för ungdomsledare som är anställda för begränsad tid, när anställningen är ett led i utbildning eller av prövokaraktär.

Retroaktiv lönehöjning?

Under förutsättning att de nya lönerna är färdigförhandlade före 2021-02-28, behöver arbetsgivaren inte betala någon retroaktiv höjning av redan utbetalda ersättningar. Observera att detta gäller redan utbetalda ersättningar och avdrag som t. ex sjuklön, semesterlön, semesterersättning, övertidsersättning. Lönerna ska räknas upp retroaktivt från 2020-10-01.

Avtalet innehåller bland annat följande ändringar

  • Kvalifikationstiden för en anställd att kunna få föräldralön har tagits bort, vilket innebär att en nyanställd har rätt till föräldralön från första anställningsdagen
  • En arbetsgrupp har också tillsatts för att under avtalsperioden arbeta om avtalets bilaga fem "Förtroendearbetstid – en vägledning"

Det nya avtalstrycket arbetas fram och publiceras under december 2020.