Avtal klart för Vård och Omsorg

Arbetsgivaralliansen har träffat ett nytt bransch- och löneavtal för bransch Vård och Omsorg. Avtalet är träffat med Kommunal, Vision, Vårdförbundet, Akademikerförbunden, Ledarna och Sveriges Läkarförbund och gäller för perioden 2020-05-01 – 2023-04-30.

Avtalet som är tecknat är treårigt. 2020-05-01 – 2023-04-30 och gäller för Vård och Omsorg och TRIA Vård och Omsorg. Lönerevision 2021-05-01 samt 2022-05-01. För 2020 utgår ett engångsbelopp. 

Löneavtalet

Det sammanlagda avtalsvärdet ligger inom ramen för industrins märke på 5,4 procent över en treårsperiod. Istället för att hantera en retroaktivitet har parterna kommit överens om ett engångsbelopp för 2020.

2020

Löneöversyn

För anställda som annars skulle ha omfattats av lönerevisionen utbetalas ett engångsbelopp, se nedan, som inte är lönehöjande.

För medlemmar i Ledarna finns ett löneavtal som inte innehåller någon på förväg bestämd löneökning. Medlemmar i Ledarna ska alltså ha lönesamtal och lönerevision enligt Ledaravtalet. Länk till >> Löneavtal för Ledarna.

Engångsbeloppet;

Per den 31 december utges ett engångsbelopp på 6 000 kr till anställda med månadslön, som arbetat under perioden, eller del av perioden, 2020-05-01 – 2020-12-31, 8 månader. Vid arbetad tid, del av perioden, utbetalas engångsbeloppet för de månader arbetstagaren varit i tjänst. Engångsbeloppet ska utges med den ordinarie löneutbetalning som betalas ut i december 2020.

  • Engångsbeloppet regleras proportionerligt utifrån arbetstagarens sysselsättningsgrad.
  • Engångsbeloppet är pensionsgrundande (enbart ITP1 berörs).

Undantag;

  • Nyanställda med lön satt i 2020 års löneläge.
  • För arbetstagare som är frånvarande, och inte har någon utgående lön i december 2020, kan engångsbeloppet utbetalas i samband med att arbetstagaren kommer åter i tjänst. 
  • Vid frånvaro (sjukfrånvaro, föräldraledighet, tjänstledighet, studieledighet), hel sammanhängande månad, reduceras beloppet motsvarande frånvarons omfattning. Vid förändring av sysselsättningsgrad under en kalendermånad görs beräkning utifrån den högre sysselsättningsgraden. 

2021 

Löneöversyn

För medlemmar i Ledarna finns ett  löneavtal som inte innehåller någon på förväg bestämd löneökning. Lönesamtal och lönerevision enligt Ledaravtalet. Länk till >> Löneavtal för Ledarna.

2021-05-01. Vision, Vårdförbundet, Akademikerförbunden och Sveriges Läkarförbund den 1 maj med 3,4 procent. 

2021-05-01. För Kommunals medlemmar är krontalet 891 kr från den 1 maj. 

2021-10-01 Lägsta löner samt OB taket höjs med 3,4 procent per den 1 oktober. 

2022 

Löneöversyn 

För medlemmar i Ledarna finns ett löneavtal som inte innehåller någon på förväg bestämd löneökning. Lönesamtal och lönerevision enligt Ledaravtalet. Länk till >> Löneavtal för Ledarna.

2022-01-01. Arbetstidssänkning ska vara genomförd per den 1 januari 2022 gällande 37 timmar schemaläggning dag/kväll/helg/helgdagar samt 34 timmar och 20 minuter för ständig natt.

2022-05-01. Vision, Vårdförbundet, Akademikerförbunden och Sveriges Läkarförbund den 1 maj med 2,0 procent.

2022-05-01. För Kommunals medlemmar är krontalet 542 kr från den 1 maj.

2022-10-01 Lägsta löner samt OB taket höjs med 2,0 procent per den 1 oktober. 

Allmänna villkor

Viktiga ändrade anställningsvillkor är bland andra att;

  • beredskapen hanterar även ersättning vid avbruten beredskap som telefonsamtal,
  • kvalifikationstiden för föräldralön är borttagen,
  • tidsbegränsad anställning kan sägas upp.

Informationsträffar i vår

Vi kommer under våren att bjuda in till digitala informationsträffar om det nya avtalet. Datum för träffarna kommer att finnas på vår webbplats i mitten av januari, håll utkik i kommande nyhetsbrev!

Avtalet kommer, förutom att finnas här på webbplatsen, även finnas i tryckt form att beställa från oss från januari 2021.

Frågor om avtalet besvaras i första hand av branschansvarig rådgivare via kontaktuppgifter nedan.

Porträttbild av Jenny Stake Fredriksson

Jenny Stake Fredriksson

Titel
Rådgivare Bransch Vård och Omsorg
Telefonnummer
08-545 912 17
E-postadress