Nytt avtal tecknat med Ledarna

Arbetsgivaralliansen, civilsamhällets arbetsgivarorganisation, och Sveriges chefsorganisation Ledarna har träffat ett kollektivavtal som tillämpas på Arbetsgivaralliansens alla bransch- och löneavtal. Avtalet trädde i kraft den 1 januari 2020 och gäller tills vidare.

Arbetsgivaralliansen och Ledarna är överens om att Ledarna blir part på Arbetsgivaralliansens bransch- och löneavtal. Överenskommelsen innebär att chefer, som är fackligt anslutna till Ledarna, även omfattas av avtal om allmänna anställningsvillkor som gäller inom Arbetsgivaralliansens avtalsområden. Avtalet med Ledarna är utformat som en bilaga till Arbetsgivaralliansens respektive bransch- och löneavtal och gäller från 1 januari 2020. Förutom lön, omfattar avtalet chefens möjligheter till kompetensutveckling samt förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

- Det är mycket positivt att vi nu har Ledaravtal på samtliga branschområden inom Arbetsgivaralliansen. Med avtalen som stöd får vi bättre möjligheter att företräda våra medlemmar, bland annat kring hållbara chefsuppdrag och kompetensutveckling, säger Antonio Ropero, bransch- och avtalsansvarig på Ledarna.

Vi är glada att få Ledarna som part i våra avtal och hälsar de välkomna in i vår sfär.

Jan-Eric Rönngren, tf. förhandlingschef, Arbetsgivaralliansen

Ledarna växer och vi får fler och fler medlemmar som arbetar som chefer inom civilsamhället. Vi är därför glada att vi nu har tecknat nytt kollektivavtal med Arbetsgivaralliansen inom dessa områden.

Helena Hedlund, förhandlingschef och vice vd, Ledarna. Foto: Ledarna