Nytt kollektivavtal tecknat mellan HRF och Visita

Visita och HRF har träffat överenskommelse om löner och allmänna villkor för Gröna Riksen, som gäller för er som har hängavtal för hotell- och restauranganställda.

Den 16 november 2020 träffade Visita och HRF ett nytt kollektivavtal, Gröna Riksen, som gäller 1 november 2020 till och med 31 mars 2023. Avtalet följer industriavtalets normerande kostnadsökningar på sammanlagt 5,4 procent under avtalets period på 29 månader.

När börjar de nya lönerna att gälla?

Den 1 november 2020 höjs de utgående lönerna med 685 kronor per månad för heltidsanställda. För deltidsanställda reduceras beloppet med hänsyn till anställningens omfattning. Om du till exempel är anställd på 75 % blir höjningen (685 kr x 0,75 =) 513,75 kr per månad. Har du timlön höjs den med 3,96 kr per timme.

Nya minimilöner från 1 november 2020

Kvalificerat yrkesarbete:

 • Utan 6 års yrkesvana: 23 854 kr per månad eller 137,88 kr per timme.
 • Med 6 års yrkesvana: 25 617 kr per månad eller 148,07 kr per timme.

Yrkesarbete:

 • Utan 6 års yrkesvana: 22 548 kr per månad eller 130,33 kr per timme.
 • Med 6 års yrkesvana: 24 311 kr per månad eller 140,52 kr per timme.

Ungdomslön

 • Under 17 år: 15 358 kr per månad eller 88,77 kr per timme.
 • Från och med 17 år: 16 798 kr per månad eller 97,09 kr per timme.
 • Från och med 18 år: 17 527 kr per månad eller 101,31 kr per timme.
 • Från och med 19 år: 18 985 kr per månad eller 109,74 kr per timme.
 • Minimilönerna för perioden 1 april 2022 till och med 31 mars 2023 fastställs av parterna i mars 2021.

Hur mycket höjs OB-ersättningen?

 • OB-ersättningen höjs från 1 november 2020 till 23,53 kr per timme. Från och med 1 april 2022 höjs den till 24,09 kr per timme.
 • OB-ersättningen vid nattarbete höjs från 1 november 2020 till 20,73 kr per timme. Från och med 1 april 2022 höjs den till 21,23 kr per timme.