Påverka bransch- och löneavtal Idrott

Bransch- och löneavtal Idrott löper ut 31 oktober 2020. Var med och säg din mening inför förhandlingarna.

Med reservation för den pågående pandemin räknar vi med att påbörja kollektivavtalsförhandlingarna senare i höst. Inför förhandlingarna tar vi tacksamt emot synpunkter på hur avtalet fungerar idag och vad ni skulle vilja se för förändringar.

  • Vad fungerar bra?
  • Vad är krångligt?
  • Vilka problem stöter ni på i den dagliga hanteringen?
  • Är något otydligt eller svårt att förstå?
  • Inom vilka delar vill ni se en förändring och på vilket sätt?

All input är värdefull. Det är sedan branschkommittén som beslutar om vilka yrkanden vi kommer att föra fram i förhandlingarna.

Skicka gärna dina förslag och synpunkter före 10 oktober till johan.rydstedt@arbetsgivaralliansen.se

Stort tack på förhand!