Avtalsrörelsen flyttas till hösten

Industrins parter har meddelat att de enats om att prolongera, det vill säga förlänga, sina avtal till den sista oktober utan några förändringar, vilket i sin tur påverkar även Arbetsgivaralliansens avtalsrörelse.

LO och Svenskt Näringsliv har träffat en överenskommelse om att senarelägga avtalsrörelsen till hösten 2020. Detta innebär en prolongering av befintliga avtal till 31 oktober. 

Det innebär att även Arbetsgivaralliansen kommer att prolongera sina avtal. Prolongeringsförhandlingar har ännu inte påbörjats för vår del och vi kan därför inget säga om hur länge våra avtal kommer att bli prolongerade, mer än att det blir förlängda minst lika länge som industrins. Prolongeringen innebär att inga löner ska höjas innan dess att nya avtal har tecknats, troligen hösten 2020.