Avtalsrörelsen flyttas till hösten

Industrins parter har meddelat att de enats om att prolongera, det vill säga förlänga, sina avtal till den sista oktober utan några förändringar, vilket i sin tur påverkar även Arbetsgivaralliansens avtalsrörelse.

LO och Svenskt Näringsliv har träffat en överenskommelse om att senarelägga avtalsrörelsen till hösten 2020.

Det innebär att även Arbetsgivaralliansen kommer att prolongera sina avtal. 

Arbetsgivaralliansen för diskussioner, och för en del avtal kommit överens, med de fackliga motparter om att prolongera (förlänga) de avtal som går ut under våren 2020. Överenskommelsen innebär att nuvarande avtal oförändrat fortsätter gälla fram till den 30 november 2020. Mot bakgrund av detta sker ingen lönerevision under våren och minimilöner och andra ersättningsnivåer är oförändrade fram till 30 november 2020.

– Beslutet är fattat utifrån den extrema situation vi befinner oss i. Just nu finns det inte förutsättningar att sluta ett avtal som går att acceptera av de inblandande parterna, säger Maria Liljedahl, förhandlingschef på Arbetsgivaralliansen.

Löptider för gällande avtal:

Skola/Utbildning: 2020-05-01
Högskoleavtalet: 2020-05-01
Ideella och Idéburna: 20-05-01 – prolongerat till 2020-11-30
Upplevelse och Kultur: 20-05-01 – prolongerat till 2020-11-30
Vård och Omsorg: 20-05-01 – prolongerat till 2020-11-30
TRIA: 2020-05-01
Trossamfund: 2020-10-01
Idrott: 2020-11-01
Högskoleavtalet: 2022-07-01