Senaste nytt för avtal Vård och Omsorg

Just nu ska historiskt många avtal förhandlas över hela arbetsmarknaden under en kort period. Det bransch- och löneavtal Vård och Omsorg har skulle ha löpt ut den 30 april 2020, men fortgår utifrån en överenskommelse om att prolongera avtalet. Förhandlingar om ett nytt avtal pågår.

Förhandlingarna med de fackliga parterna i bransch- och löneavtal Vård och Omsorg är påbörjade, men många avtal som påverkar detta ska tecknas innan vi är i mål. Den överenskommelse som gjorts mellan Kommunal och SKR samt Sobona, gäller inte medlemmar i bransch Vård och Omsorg i detta läge. Det betyder att Kommunals medlemmar, och de som även arbetar inom Kommunals avtalsområde, inte har rätt till de extra 5 500 kr per automatik.

Yrkanden från facket

De yrkanden som har inkommit från facken inför förhandlingarna är bland annat krav på sänkt arbetstid till 37 timmars vecka för arbetstagare med arbetstid förlagd till vardag såväl som söndag och helgdag. Idag är den arbetstiden 38 timar och 15 minuter. Vidare finns yrkande på att arbetstiden för ständig natt sänks från nuvarande 36 timmar till 34 timmar och 20 minuter.

Dessa två yrkanden ställer stora krav på den ekonomiska situationen för Arbetsgivaralliansens medlemmars verksamheter, vilket vi påvisat till facken i en uträkning. Hur det kommer att påverka fortsatta förhandlingar vet vi i skrivande stund inte.

Branschkommitténs yrkanden

Våra yrkanden består bland annat av att få in en skrivning enligt följande: "Arbetstimmar och extrapass som arbetstagaren åtar sig frivilligt, enligt särskild tecknad s.k. frivilliglista, som annars skulle räknas som mertid, ska ej reducera mertids/övertidsutrymmet."

Vad händer nu?

Inom bransch Vård och Omsorg har trycket på arbetsgivare och arbetstagare varit högt under året på grund av den pandemi som fortfarande pågår. Det som händer nu är att vi fortsätter förhandlingarna, men hanterar lönerevisionen som en del av förhandlingarna. Vi är medvetna om att många av er väntar på besked men för att det ska bli ett så bra avtal som möjligt så är det viktigt att inte förhasta processen, eftersom det då kan bli ett dyrare avtal än önskvärt. Så snart något är klart kommuniceras det till er.

Du hittar löpande uppdatering kring avtalsrörelsen under Avtalsrörelsen 2020.

Har du frågor eller undrar om något? Hör av dig till branschansvarig Jenny Stake-Fredriksson, jenny.stake-fredriksson@arbetsgivaralliansen.se, 08-514 912 17 eller 072-244 27 56.