Belastningsregisterkontroll i arbetslivet

Arbetsgivaralliansen har lämnat remissvar gällande Belastningsregisterkontroll i arbetslivet (SOU 2019:19).

Arbetsgivaralliansen motsätter sig alltjämt ett förbud mot att arbetsgivare ber arbetssökande visa upp utdrag ur belastningsregistret. Om ett förbud ska införas tillstyrker vi de lagda förslagen om undantag för vissa verksamhetsområden från förbudet, men vi anser samtidigt att fler verksamheter borde omfattas av undantaget. Vi anser även att löpande registerkontroller borde vara tillåtna.