Anmälan

Branschernas nomineringsmöten är digitala i år och äger rum måndag  22 april kl 17.00 Arbetsgivaralliansens stämma äger rum onsdag 24 april kl. 13.00 på Posthuset i Stockholm.

Två dagar – två möten

I år bjuder vi in till två separata tillfällen:

22/4 kl 17.00 Branschernas nomineringsmöten - digitalt via Teams.

24/4 kl 13.00 Arbetsgivaralliansens stämma som inleds med att  ledarskapsstipendium 2023 delas ut till Lars Strannegård, rektor Handelshögskolan.

Stämman äger rum på Posthuset i Stockholm.

För rösträtt vid stämman krävs fysisk närvaro på plats alternativt att ombud med fullmakt är är närvarande. 

Anmälan till nomineringsmöte och stämma

Jag deltar i:

Fullmakt stämma 2024

Är du ombud för en annan medlem? Ladda ner fullmakten, fyll i och ta med till stämman.