Kandidatnomineringar 2024

Det är nu dags att nominera den du vill ska väljas in som förtroendevald vid Arbetsgivaralliansens nomineringsmöten den 22 april samt stämma den 24 april 2024.

Den 22 april 2024 äger Arbetsgivaralliansens branschers nomineringsmöten rum samt två dagar efter, den 24 april, Arbetsgivaralliansens stämma. Nu har du möjlighet att lämna förslag på kandidater till styrelse, valberedning, revisorer, branschkommittéer och nomineringskommittéer. Vill du att någon ska bli omvald, eller välja in någon ny? Nominera dina kandidater nu!

Alla har möjlighet att nominera så sprid gärna till era förtroendevalda inom er organisation att inkomma med förslag.  

Välj styrelse eller bransch du vill nominera inom:

Styrelse 

Bransch Ideella och Idéburna Organisationer

Bransch Idrott

Bransch Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Bransch Upplevelse och Kultur

Bransch Utbildning och Folkbildning

Bransch Vård och Omsorg