Kandidatnomineringar 2024

Nu är det dags att att nominera den du vill ska väljas in som förtroendevald vid Arbetsgivaralliansens nomineringsmöten den 22 april samt stämma den 24 april 2024.

Datum för mötena

Arbetsgivaralliansens branschers nomineringsmöten äger rum den 22 april och sker digitalt via Teams.

Arbetsgivaralliansens stämma äger rum den 24 april på Posthuset i Stockholm.

Lämna dina förslag

Du har möjlighet att påverka genom att lämna förslag på kandidater till styrelse, valberedning, revisorer, branschkommittéer och nomineringskommittéer.
Vill du att någon ska bli omvald, eller välja in någon ny? Nominera dina kandidater nu!

Alla medlemmar har möjlighet att nominera, så hjälp oss gärna att dela informationen vidare till era förtroendevalda inom er organisation. 

Inkom med förslag senast den 13 mars!

Välj styrelse eller bransch du vill nominera inom:

Styrelse 

Bransch Ideella och Idéburna Organisationer

Bransch Idrott

Bransch Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Bransch Upplevelse och Kultur

Bransch Utbildning och Folkbildning

Bransch Vård och Omsorg