Ledarutveckling med Gaia

Arbetsgivaralliansen erbjuder dig som medlem, genom ett samarbete med Gaia, ledar- och verksamhetsutveckling till ett rabatterat pris.

Arbetsgivaralliansen och Gaia Leadership har ingått ett nytt samarbete som ger våra medlemmar ett rabatterat pris på Gaias tjänster, till exempel: strategiutveckling, teamutveckling, ledarutveckling organisationsöversyn, coaching med mera. 

Gaia är ett ledande konsultföretag inom ledar- och verksamhetsutveckling. Gaia arbetar i partnerskap med framgångsrika verksamheter i Norden, övriga Europa, Asien och Nordamerika. Arbetsgivaralliansen och Gaia har sedan tidigare erbjudit inspirationsföreläsningar på temat ledarskap. Nu utvecklar vi vårt samarbete och tillhandahåller insatser för medlemsverksamheter. 

Du som medlem kan ta del av

  • Behovsanalys och design av utvecklingsinsats
  • Strategiutveckling
  • Ledningsgruppsutveckling
  • Teamutveckling
  • Ledarutveckling
  • Organisationsöversyn
  • Organisationsutveckling
  • Processutveckling
  • Coaching
  • Gruppcoaching

Du som medlem bestämmer vilka insatser som behövs och vilken förflyttning som önskas. 

Pris för dig som medlem

Genom vårt samarbete får du 15 procent rabatt på Gaias tjänster,. Prisexempel: Som medlem i Arbetsgivaralliansen betalar du 2.125 kronor för timarvode/konsult i stället för ordinarie 2.500 kronor.

Kontakt och ytterligare information

För att göra en beställning av insats eller om du vill veta mer, kontakta
Jenny Nyström, Gaia per mejl jenny.nystrom@gaialeadership.com eller telefon  070-306 43 39.