Försäkringar

Du vet väl att det i ert medlemskap ingår två riktigt bra försäkringar helt utan kostnad? Dels en olycksfallsförsäkring för ideellt arbetande, dels en ansvarsförsäkring för VD och styrelse. Ni kan även teckna en organisationsförsäkring förmånligt.

Försäkringar som ingår i medlemskapet helt utan kostnad:

  • Ansvarsförsäkring för VD och styrelse: Ersätter personligt skadeståndsansvar för styrelse och ledande beslutsfattare.
  • Olycksfallsförsäkring för ideellt arbetande: Omfattar volontärer och förtroendevalda som för liten ersättning, eller ingen alls, gör frivilliga insatser för medlemsorganisationer tillhörande Arbetsgivaralliansen.

Försäkring som kan tecknas förmånligt:

  • Organisationsförsäkring: En kombinerad företagsförsäkring för organisationer och föreningar som skräddarsytts för medlemmarna i Arbetsgivaralliansen.

Försäkringscertifikat skickas till respektive verksamhet.

Vill du veta mer?

Både ansvarsförsäkringen för VD och styrelse samt olycksfallsförsäkringen klassas som sakförsäkringar och försäkringsgivare är Folksams sakbolag. Däremot administreras och förmedlas försäkringarna av Söderberg & Partners och det är därför till dem ni vänder er vid eventuella frågor. Läs mer om försäkringarna genom att klicka på länkarna till vänster.

Kontakta Söderberg & Partners på telefon 08-700 51 71 eller
e-post fredsgatan@soderbergpartners.se

Relaterad information

Nedan kan ni läsa i produktbladen vad som gäller för respektive försäkring.