Det viktiga samarbetet med Famna fortsätter

Från Famnas styrelse har vi i dagarna fått en tydlig försäkran om att Arbetsgivaralliansens medlemmar, som även är medlem i Famna, kan kvarstå som medlemmar hos dem.

Det gläder oss, eftersom Famna är en mycket viktig, självständig samarbetspartner till Arbetsgivaralliansen vad gäller bransch- och intressefrågor inom området Vård och Omsorg.

Självständighet skapar fria möjligheter

Arbetsgivaralliansens enda agenda framåt är att göra dig som medlem till en bättre arbetsgivare. Eftersom vi inte har en egen politisk agenda, kan våra medlemmar alltid agera helt fritt intressepolitiskt, utan restriktioner. Det är så vi vill att det ska fortsätta vara, eftersom vi vet att det gynnar dig som medlem bäst – stor som liten. Framgångsrikt lobbyarbete kostar ofta mycket pengar. Som oberoende från oss har ni större frihet att disponera ekonomiska medel i intressepolitiska syften som gynnar bara er. Genom vårt nära samarbete med branschens intresseorganisationer vill vi att du som medlem ska kunna plocka russinen ur kakan. Du får branschspecifikt juridiskt stöd i arbetsgivarfrågorna, som vi kan bäst, samtidigt som du får en specialiserad intressepolitisk organisation som aktivt arbetar för att driva era specifika branschfrågor. Flera av våra medlemmar är också intressepolitiska organisationer i sig själva, som inte vill kompromissa ihop sina frågor med andras.

För att ge ett exempel: När Vård och Omsorg blev en egen bransch hos oss upptäckte vi att det saknades en organisation för bransch- och intressefrågor inom idéburen vård. Därför bidrog vi till att starta upp Famna, ekonomiskt och med hjälp av vår personal och våra lokaler.

Demokratisk struktur ger inflytande

Det finns en anledning varför Arbetsgivaralliansen ser ut och fungerar som den gör. Genom grundläggande demokratiska principer ser vi till att även mindre aktörer har inflytande. Alla våra medlemmar verkar på idéburen grund, men är uppdelade i sju branscher för att tillgodose respektive branschs behov. De representanter ni väljer till er branschkommitté är med och förhandlar om innehållet i kollektivavtalet för just er bransch, med juridiskt stöd av Arbetsgivaralliansens branschkunniga rådgivare. Er branschkommittés ordförande är också med i styrelsen för Arbetsgivaralliansen, vilket ger er ett stort, direkt inflytande över inriktningen på Arbetsgivaralliansens verksamhet. Därför är det också ni som bestämmer hur vi ska använda de resurser vi har och hur vi bäst hjälper er med era behov.

– Vi följer nyfiket de strukturomvandlingar som diskuteras inom idéburen sektor. Det är en komplex fråga då många av våra medlemmar har olika agendor i intressefrågor, både i sak och politiskt, säger förbundsdirektör Hans-Göran Elo. 

Utan civilsamhället stannar Sverige

Varannan svensk är aktiv inom Sveriges idéburna organisationer, föreningar, stiftelser, trossamfund och rörelser. Vi känner civilsamhällets organisationer väl efter 26 år. Många som har förmånen att jobba med sin passion känner sig inte alltid som arbetsgivare, men är det i lagens mening. Därför finns Arbetsgivaralliansen. Vi brinner för att göra allt som krävs för att just din organisation ska vara en proffsig arbetsgivare – både effektiv och tydlig. Så att du kan fortsätta göra det du brinner för.

Se filmen Utan civilsamhället stannar Sverige (3,33 min) >>