Avtal om korttidsarbete med Unionen - spelare

Arbetsgivaralliansen och Unionen är överens om centrala kollektivavtal angående korttidsarbete för bransch Idrott gällande fotbolls-, hockey- och handbollsspelare.

Arbetsgivaralliansen och Unionen har, den 24 mars, tecknat nya kollektivavtal om korttidsarbete för att underlätta för våra medlemmar till följd av coronaviruset. Avtalet gäller för elitspelare inom fotboll, hockey- och handboll. 

Avtalet utgår från regeringens förslag om korttidsarbete, där staten går in och täcker lönekostnader så att uppsägningar och konkurser kan undvikas.

Avtalet om korttidsarbete gäller från dagen vid tecknande och verkställs genom lokal överenskommelse.  

Tecknade avtal gör det möjligt att träffa lokala överenskommelser för de verksamheter som omfattas, vilka det är avgör ytterst Tillväxtverket.

Vad du som arbetsgivare ska göra

Använd mall nedan som underlag i förhandlingen, där det ska framgå:

  • vilka anställda som omfattas
  • vilken arbetstidsminskning som gäller för varje anställd (anställda måste ha minst tre månaders anställningstid). Du kan bara sänka med 20, 40 eller 60 % av respektive anställds sysselsättningsgrad.
  • vilken period korttidsarbete ska pågå och på vilket sätt korttidsarbete ska förläggas.
    Tänk på så de tjänstemän som har avtalat bort sin övertid inte arbetar mer än den sänkta sysselsättningsgraden.

Kontakta ert närmaste fackliga kontor för förhandling om korttidsarbete, den kan ske per telefon, mejl eller möte.

Ansökan sker till Tillväxtverket som öppnar den 7 april. Stödet gäller retroaktivt från den 16 mars.